İSG Kütüphanesi Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu 'SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'ni dikkatlice okuyunuz.
2. Taraflar: İş bu sözleşmede taraf olarak, internet sitesi üzerinden İSG ilgili bilgi/dosya/doküman paylaşımları yapan hizmet sunucusuile, siteye üye olan gerçek/tüzel kişiler bulunmaktadır. Bundan sonra hizmet sunucusu, İSG KÜTÜPHANESİ, Üyeler Üye/Kullanıcı olarak anılacaktır.
3. İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan bilgi/belge/dosya/dokümanların (bundan sonra Kayıtlar olarak anılacaktır) tamamı, Üye/Kullanıcılarını bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. Sitede yer alan Kayıtların tamamı, üyeler/kullanıcılar tarafından yüklenmiştir. İSG KÜTÜPHANESİ'nin sitede yer alan Kayıtların içerik olarak doğru ve güncel mevzuata uygun olup olmadığını sorgulama görevi/sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. İSG KÜTÜPHANESİ doğru ve güncel bilgi sağlanmasını amaçlıyor olsa da bu İnternet Sitesi'nde sağlanan bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini doğrudan veya ima yolu ile beyan ve garanti etmez ve bu sitenin veya bağlantılı herhangi bir sitenin kullanımına dair herhangi bir sorumluluk taşımaz.
5. İSG KÜTÜPHANESİ İnternet Sitesi, sitedeki web sayfaları ve içeriklerine ilişkin tüm telif hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer haklar İSG KÜTÜPHANESİ'ne aittir ve/veya lisanslıdır. Sizler ('Üye/Kullanıcı') sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
6. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

7. Sorumluluklar:
a. İSG KÜTÜPHANESİ, sunulan hizmetler ve içerik üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. İSG KÜTÜPHANESİ bu siteyi önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirebilir, ancak siteyi güncelleme konusunda herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.
b. İSG KÜTÜPHANESİ İnternet Sitesi'ndeki içerikler maddi veya teknik hatalardan kaynaklanan yanlışlar veya eksiklikler içerebilir. Bu durumda söz konusu bilgiler herhangi bir bildirim yapılmadan değiştirilebilir, güncellenebilir veya silinebilir.
c. İSG KÜTÜPHANESİ, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
d. Üye/Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
e. Üye/Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, bu tür içeriklerde hazırlanmış dosya ve doküman yüklemeyeceğini kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Bu durumun tespiti halinde İSG KÜTÜPHANESİ, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Üye/Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
f. Üye/Kullanıcı, her hangi bir kurum/kuruluş/şahsa ait ya da tescil edilmiş, telif ücreti olan dosya ve dokümanları, ilgililerinden yazılı izin almadan ya da telif ücretini ödemeden siteye yüklemez. Telif ücreti ödenmesi gereken durumlarda, ücret Üye/Kullanıcı tarafından karşılanır. Tescil veya telif ile ilgili hususlar, dosya yüklendikten sonra ortaya çıkarsa, bununla ilgili sorumluluklar dosya yükleyen Üye/Kullanıcıya aittir.
g. İSG KÜTÜPHANESİ'nin, üyeler tarafından yüklenen ve İSG KÜTÜPHANESİ'nde yayınlanan dosyaların tescilli olup olmadığı ya da telif ücretinin olup olmadığını araştırmak gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sorumluluk tamamen dosya yükleyen üyelere aittir.
h. Sitede yer alan Kayıtların tamamı, üyeler/kullanıcılar tarafından yüklenmiştir. İSG KÜTÜPHANESİ'nin sitede yer alan Kayıtların içerik olarak doğru ve güncel mevzuata uygun olup olmadığını sorgulama görevi/sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan bu tür kayıtların doğru/güncel olup olmadığının incelenmesi ve sorgulanması Üye/Kullanıcıların sorumluluğundadır. Üye/Kullanıcıların, özellikle teknik ve hukuki konularda gerektiğinde profesyonel meslek erbaplarından destek almaları önerilmektedir.
i. Üye/Kullanıcının, sitede bulunan Kayıtlardan her hangi birinde hata/eksiklik/yanlışlık olduğunu düşünmesi/tespiti halinde, bu durumu başka her hangi bir yerde paylaşmadan sadece İSG KÜTÜPHANESİ'ne yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder.
j. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
k. İSG KÜTÜPHANESİ, Üye ve Kullanıcılara her hangi bir bilgi vermeden, hizmetleri ve siteyi dondurmak, hizmetleri ve siteyi belirli/belirsiz bir süre askıya almak, hizmetleri ve siteyi üçüncü kişilere devretmek/satmak hakkını saklı tutar.

8. Fikri Mülkiyet Hakları:
a. İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İSG KÜTÜPHANESİ'nin ziyaret edilmesi veya bu Site'deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
b. İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan Kayıtlar hiçbir şekilde ticari maksatlarla çoğaltılamaz/yayınlanamaz/kopyalanamaz/sunulamaz ve/veya aktarılamaz.
c. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan Kayıtlarve/veya Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.
d. İSG KÜTÜPHANESİİnternet Sitesi ve içeriği herhangi türde bir veritabanı oluşturmak için kullanılamaz veya veritabanının dağıtılması amacıyla veri tabanlarında saklanamaz.
e. İSG KÜTÜPHANESİ yönetim kadrosu ve üyeleri tarafından üretilen oluşturulan, yazılan bütün yazılı içeriklerin kullanımı aşağıdaki kurallara uymak şartıyla, yönetim ekibinden izin alınmaksızın ve tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri İSG KÜTÜPHANESİNE aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, dokümanlarımızın hiçbiri, söz konusu içeriklerimiz başkasına aitmiş gibi sunulamaz.

9. Gizli Bilgi:
İSG KÜTÜPHANESİ, site üzerinden Üye/Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye/Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
İSG KÜTÜPHANESİ, İnternet Sitesi üzerinden edindiği veya paylaştığınız, kişisel veri olarak nitelendirilebilecek bilgiler dışındaki tüm bilgiler "gizli olmayan bilgi" olarak değerlendirilecektir.
İSG KÜTÜPHANESİ'nin her hangi bir etkinliği sebebi ile etkinliğe katılanlara ait fotoğraf, video, konuşmaları gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir. Bu tür etkinliklere katılmakla üyeler, İSG KÜTÜPHANESİNİN bu verileri internet ortamında ya da yazılı olarak paylaşmasını kabul etmiş olmaktadır.
Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Gizli Bilgiler, İSG KÜTÜPHANESİtarafından bünyesindekikullanıcı/üye profili belirlemek, kullanıcı/üye profiline uygun dosya/doküman/bilgi paylaşımı yapmak,promosyon/kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
Üyelerin, cep telefonları ya da e-posta adreslerine, İSG KÜTÜPHANESİ ile ilgili bilgi/tanıtım/duyuru/reklam/kampanya/promosyon mesajları gönderilmesini kabul ettiği varsayılmaktadır. Bu tür mesajları almak istemeyenlerin, İSG KÜTÜPHANESİ tarafından duyurulacak bir yöntem ile mesaj listesinden çıkma imkanları bulunmaktadır.

10. Garanti Vermeme:
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. İSG KÜRÜPHANESİ tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.
Site içeriği ve bilgiler, sadece bilgi edinilmesi amacıyla sağlanmaktadır. Hizmetler, “bilgi bütünlüğü, kalite garantisi, belirli bir amaca uygunluk”gibi herhangi bir garanti ve/veya taahhüt içermeksizin sağlanmaktadır.
İSG KÜTÜPHANESİ İnternet Sitesi'nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya teknik sorunların giderileceğine dair hiçbir garanti vermemektedir.
İSG KÜTÜPHANESİ İnternet Sitesi'nin bilgisayar veya mobil cihazınızla uyumlu olduğunu veya İnternet Sitesi veya sunucusunun hatalardan veya virüslerden vb. zararlı yazılımlardan arınmış olduğunu garanti etmez ve bu nedenlerden dolay meydana gelecek zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Bu İnternet Sitesi üzerinden ulaşacağınız başka bir internet sitesiyle ilgili herhangi bir taahhüt veya garanti vermemekte ve bu hususa ilişkin sorumluluk taşımamaktadır. Söz konusu internet sitelerine erişim sağlayan bağlantılar sadece size kolaylık olması içindir ve İSG KÜTÜPHANESİ'nin bu internet sitelerini veya içeriklerini onayladığı anlamına gelmemektedir.

11. Kayıt ve Güvenlik: Üye/Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve tespiti halinde Üye/Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Üye/Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden İSG KÜTÜPHANESİ sorumlu tutulamaz.
12. Mücbir Sebep: Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, sitenin hacklenmesi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
13. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik: İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
14. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler: İSG KÜTÜPHANESİ, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Yapılan bu değişiklikler Site'de uygun yolla ilan edilerek duyurulacaktır. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye/Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Üye/Kullanıcı, üye şifresi ile Site'ye girmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
15. Tebligat: İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, İSG KÜTÜPHANESİ'nin bilinen e-posta adresi ve Üye/Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
16. Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye/Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
17. Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyelik sözleşmesinden farklı olarak, dosya yüklemek isteyenler için, ilave olarak ekrana şu metin gelebilir: (Üyelik sözleşmesi Madde 7/f)

Her hangi bir kurum/kuruluş/şahsa ait ya da tescil edilmiş, telif ücreti olan dosya ve dokümanlar, ilgililerinden yazılı izin almadan ya da telif ücretini ödemeden siteye yüklenemez. Telif ücreti ödenmesi gereken durumlarda, ücret Üye/Kullanıcı tarafından karşılanır. Tescil veya telif ile ilgili hususlar, dosya yüklendikten sonra ortaya çıkarsa, bununla ilgili sorumluluklar dosya yükleyen Üye/Kullanıcıya aittir.

Üyelik sözleşmesinden farklı olarak, dosya indirmek isteyenler için, ilave olarak ekrana şu metin gelebilir: (Üyelik sözleşmesi Madde 7/h)

Sitede yer alan Kayıtların tamamı, üyeler/kullanıcılar tarafından yüklenmiştir. İSG KÜTÜPHANESİ'nin sitede yer alan Kayıtların içerik olarak doğru ve güncel mevzuata uygun olup olmadığını sorgulama görevi/sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda İSG KÜTÜPHANESİ'nde yer alan bu tür kayıtların doğru/güncel olup olmadığının incelenmesi ve sorgulanması Üye/Kullanıcıların sorumluluğundadır. Üye/Kullanıcıların, özellikle teknik ve hukuki konularda gerektiğinde profesyonel meslek erbaplarından destek almaları önerilmektedir.