5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-07-28 18:57:17
  • Son Güncelleme: 2022-07-28 19:01:02
  • Yazar/Hazırlayan: Hasuder
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 573447
  •    78
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/rPwr13

Sonuç olarak halk sağlığı bilimi, toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır. 


İÇİNDEKİLER

DAVETLİ KONUŞMALAR

AFETLER: TANIMLAR, KAVRAMLAR VE SINIFLAMALAR

Prof. Dr. Necati Dedeoğlu

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE KADIN SAĞLIĞI

Prof. Dr. Ayşe Akın

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HASTALIK YÖNETİM PLATFORMUNA DAİR HAZIRLIKLARI VE HEDEFLERİ.

Uzm. Dr. Banu Ekinci

HASTALIK YÖNETİM PLATFORMUNUN HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ...

Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan

TÜRKİYE'DE GÖÇMENLER VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM.

Eren Özorpak

TÜRKİYE'DE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI.

Doç. Dr. Sare Mihçiokur

TÜRKİYE'DE DEZAVANTAJLI GRUPLARDA CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI.

Uzm. Dr. Ayşegül Esin

AFETLERDE VERİ TOPLAMANIN ÖNEMİ VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ.

Prof. Dr. Nilay Etiler

AFETLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ..

Dr. Sıdıka Tekeli Yeşil

TÜRKİYE'DE SERVİKAL KANSERLERİN ELİMİNASYONU NE ÖLÇÜDE OLASI?.

Arş. Gör. Dr. Ecenur Topal

YAŞAMIN KRİZİ VE COVID-19 PANDEMİSİ..

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

BİR YÖNETMEME HİKAYESİ: TÜRKİYE'DE COVID-19 PANDEMİSİ.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

PUBLIC HEALTH SPECIALTY TRAINING AND NEW REQUIREMENTS IN THE CHANGING WORLD

Marc Soethout, MD, PhD

DÜNYAYI KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN DÖNÜŞTÜRMEK: KADIN SAĞLIĞI VE ÜREME SAĞLIĞINDA DURUM....

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

COVID-19 PANDEMİSİ: BİR HEKİM-SOSYOLOG GÖZÜNDEN TOPLUM BİLİMSEL YANSIMALAR.

Göksel Altınışık Ergur

COVID - 19 PANDEMİ İLETİŞİMİ VE ETİK..

Dr. Muhtar Çokar

AFETLERE HAZIRLIK VE RİSK İLETİŞİMİ.

Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu

RİSK İLETİŞİMİ ÇALIŞMALARINDAN BULGULAR VE ÖNERİLER.....

Dr. Sıdıka Tekeli Yeşil

DEĞİŞEN DÜNYANIN DEĞİŞMEYEN GERÇEĞİ: YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK..

Dr. Akif Akalın

YEREL DÜZEYDE SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM EYLEM PLANLARI

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz


HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YENİ AŞI TEKNOLOJİLERİ.

Doç. Dr. Mert Döşkaya

HALK SAĞLIĞI ACİLLERİNDE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ.

Dr. Öğr. Üyesi Mestan Emek

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GIDA GÜVENCESİNE ETKİSİ.

Prof. Dr. İlkay Dellal

PANDEMİDE ÇEVREYE BAKIŞ..

Prof. Dr. Çağatay Güler

NADİR HASTALIKLAR VE ÖNEMİ..

Arş. Gör. Dr. Hüseyin Örün

HALK SAĞLIĞI UZMANININ AFETLER KONUSUNDA EĞİTİMİ

Prof. Dr. Kerim Hakan Altıntaş, EMDM

GÖÇMENLER VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR..

Prof. Dr. Seçil Özkan

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ AÇISINDAN GÖÇMENLERİN DAYANIKLILIĞI..

Prof. Dr. Ayhan Kaya

ENGELLİ BİREYLER İÇİN AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLILIK..

Prof. Dr. Hatice Şahin

YEREL YÖNETİMLER VE ENGELLİLİK..

Turan Hançerli

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ WHO EYLEM PLANI

Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış

ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ..

Öğr. Gör. Feyza Dereli

KÜRESEL İKLİM KRİZİ ETKİSİNDE RUH SAĞLIĞI.

Uzm. Dr. Alper Bülbül

GENÇ HALK SAĞLIKÇILARIN BAKIŞ AÇISIYLA "YENİ ÜRÜNLER" KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER..

Uzm. Dr. Yağmur Köksal Yasin, Arş. Gör. Dr. Mahmut Talha Uçar

ENDÜSTRİNİN ÇEVREYE YÖNELİK ZARARLARI NELERDİR?..

L. Hilal Özcebe

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE SÜRECİNDE TÜRKİYE:DURUM TESPİTİ VE POLİTİKA ALTERNATİFLERİ.

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan

PANDEMİ ETİĞİ, KAVRAMLAR, TEMEL SORUN ALANLARI, İKİLEMLER, TARTIŞMALAR..

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

PANDEMİDE AHLAKİ ZORLANMA VE DİRENÇLİLİĞİN OLANAKLILIĞI.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Uslu-Pooyanı

PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI VE ETİK.

Uzm. Dr. Aybeniz Civan Kahve

PANDEMİDE HALK SAĞLIĞI BAKIŞIYLA TOPLUMSAL DİRENÇLİLİK

Prof. Dr. Sarp Üner

BUGÜN VE GELECEKTE İKLİM KRİZİNİN İNSAN ÜZERİNE ETKİLERİ

Prof. Dr. M. Levent Kurnaz

ANTALYA'DA COVID-19 FİLYASYON ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Mestan Emek

MANDATE AND ACTIVITIES OF WHO EUROPEAN CENTRE FOR ENVIRONMENT AND HEALTH ON CLIMATE CHANGE......

Dr. Francesca Racioppi


5 International

23 National

Congress on Public Health

December 13-18, 2021

PLASTİKLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI...

Doç. Dr. Sedat Gündoğdu

CLIMATE CHANGE AND HEALTH - GLOBAL AND REGIONAL DEVELOPMENTS

Oliver Schmoll

AFET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Prof. Itir Erhart

EXTREME WEATHER EVENTS AND HEALTH IMPACTS IN THE WHO EUROPEAN REGION.

Dr. Vladimir Kendrovski

ENVIRONMENTAL FACTORS TO REPRODUCTIVE HEALTH.

Prof. Oral Ataniyazova, MD, DSc.

XLVI

SAĞLIK ALANINDA ULUSAL DÜZEYDE AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI...

Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz

SARI

ZORLUKLAR VE ZORLUKLARLA BAŞ ETME.

Arş.Gör. Dr. Hüseyin Örün

1995

PROGRAMIN TANITIMI, YÖNTEM VE EPİDEMİYOLOJİSİ..

Uzm. Dr. Caner Baysan

RISK AND EXPOSURE TO CHEMICALS IN PLASTIC CONSUMER PRODUCTS.

Prof. Dr. Olivier Jolliet

GÖÇ VE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN DAYANIKLILIĞI

Dr. Bahadır Sucaklı, Nurtac Kavukcu

AFETLERDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ..

Uz. Dr. Esra Alataş

HALK SAĞLIĞI UZMANLARININ İSTİHDAM SORUNLARI, PLANLAMA VE YAPILMASI GEREKENLER

Prof. Dr. Erhan Eser, Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir

TTB 32. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: PANDEMİYE SAHADAN BAKIŞ; YANIT KAPASİTESİNİ

GELİŞTİRME DİNAMİKLERİNDE DEĞİŞİM..

Arş. Gör. Dr. İrem Altınören Evgin

19

SAĞLIK YÖNETİCİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE PERİNATAL SAĞLIK...

Dr. A. Önder Porsuk, Ph.D.

AFETLERDE HEKİMİN ROLÜ

Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu..

KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN KLİNİK BAKIŞLA ÜLKEMİZDE PERINATAL SAĞLIK

Doç. Dr. Harun Egemen Tolunay

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL PROJELERİ

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz

H

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE İSTANBUL İL DENEYİMLERİ.

Uzm. Dr. Pelin Şavlı Emiroğlu

AFETLERDE SAĞLIK EKİBİNİN ROLÜ HEMŞİRENİN ROLÜ

Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya

5

23rd National

Congress on Public Health

December 13-18, 2021

5.Uluslararası

23. Ulusal

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE MARDİN İL DENEYİMLERİ.

Uzm. Dr. Cihat Adin

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Halk Sağlığı Kongresi

13-18 Aralık 2021

ÜLKEMİZİN DEPREM AKTİVİTESİ VE DEPREM ARAŞTIRMALARIMIZ.

Dr. Murat Nurlu

ÇEVRE, İKLİM VE SAĞLIK İÇİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ (ÇİSİP).

Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan

|||

XLVII

AGLIGIEMANLARI

1995

O

5.Uluslararası

23. Ulusal

Halk Sağlığı Kongresi

13-18 Aralık 2021