Atex ve Patlatmazlık Nedir Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Aletler Hakkında Genel Bilgi

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-01-06 23:03:08
  • Son Güncelleme: 2021-01-06 23:18:06
  • Yazar/Hazırlayan: M.Kemal Sarı
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 434075
  •    478
  •    22
  •    2
  •    0
  •    https://isg.email/v1WNsX

M.Kemal Sarı hocamız tarafından hazırlanan 600 sayfalık kitap bize yol gösterici olacaktır.

I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

Kısa tarihçe

Patlayıcı ortam nedir

Tanım

Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz ve Tozlar

Ateşleme Kaynakları:

Patlamaya Karşı Alınan Önlemler

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması

Tehlikeli Bölge veya ZON Tanımlamaları

Batı Avrupa Görüşü ve Zone Sistemi

Kuzey Amerikan Görüşü ve Uygulaması, Division Sistemi 2000 Yılı

Amerikan Division Sistemi ile Avrupa Zon Sistemlerinin Karşılaştırılması

Sınıflandırmayı Hangi Kuruluşlar Yapar, 2000 Yılı

Tehlikeli Bölge (Zone) Tanımlamalarına Örneklerle İzahı

Asgari Emniyet Mesafeleri

Tehlikeli Bölge Tanımlamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Genel İzahat 2003 Öncesi Uygulama

Örnekler ve Uygulama Farkları

Benzin İstasyonları

Lpg Dolum İstasyonları

Değişik Örnekler

Patlama Sıcaklığı, Isı ve Gaz Grupları

Yeni Gaz, Toz ve Isı Grupları 2010 Sonrası

II.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

Patlayıcı Ortamlar Üzerine Son Gelişmeler (2010)

Türkiye'deki Mevzuat

ATEX Yönetmeliklerinin Getirdiği Yenilikler

ATEX'in İşletmecilere Getirdiği Yenilik ve Külfetler:

Sosyal Direktifin ATEX 136’nın Getirdiği Yenilikler

ATEX'in İmalatçılara Getirdiği Yenilik ve Külfetler:

Ekipman Direktifinin ATEX 94/9’un Getirdiği Yenilikler

ATEX 94/9 Kılavuzları

Yeni ATEX Direktifi, ATEX 2014/34/Ab, ATEX 114

Değişimin Ön Gördüğü Yenilikler

IEC, Uluslar Arası Elektroteknik Komisyonu

Standart Hazırlama:

Uyumluluk Değerlendirmesi

ТС31

IECEX Scheme, IECE× System

Standartlaşma Konusunda Son Gelişmeler

ATEX ile IECEX'in Kalite Güvence Sistemi Açısından Kıyaslanması

IECEX System'de Kalite Güvence Sistemi Nasıl Çalışır ve IEC 60079-34 Uygulaması

Standart Hazırlama Kuruluşları

ATEX 2014/34 Kılavuzundaki Açıklamalar

Tesis Kurulumu, Montaj (Installatıion)

Yönetmelik Ekleri

ATEX Direktifi ile Kesişen Diğer Direktifler,

ATEX Ürünlerine Uygulanacak Diğer Direktifler

ATEX 2014/34/AB Direktifinin Bazı Özel Ekipmanlara Tatbiki

ATEX Kapsama Giren veya Girmeyen Ürünler Listesi

Dünyanın Belli Başlı Büyük Ülkelerinde Patlatmaz Aletlere Sertifika Verme İşleri Nasıl Yürümektedir?

Patlamaya Karşı Korunmuş Patlatmaz Aletlerin Etiketleri

Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma, IP, IEC 60529, EN 60529

IEC ve Avrupa Uygulaması

Amerikan Uygulaması

Patlatmaz Teknolojisinin Tarihçesi

Giriş

Bazı Sanayi Kollarının Kısa Tarihçeleri

Kömür Madenlerinde Aydınlatma ve Gaz Sorunu

İlk Patlatmaz Alet Ve Diğer Elektrikli Aletler

Patlatmaz Alet Yapım Kuralları ve Araştırma Kuruluşları

Koruma Tiplerinin Geliştirilmesi

ABD ve Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

Patlatmaz Teknolojisi Tarihinin Eşik Noktaları

III.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

D-Tipi Koruma, Alevsızmaz Koruma

Genel İzahat

En Küçük Bağlantı Uzunlukları ( L) ve

En Büyük Emniyet Açıklıkları (W=İ ):

Alevsızmazlığın Denenmesi, Non-Transmition Of An İnternal İgnition

Kablo Girişleri:

Alevsızmaz Eklerin Bağlantı Boyların (L) ve

Emniyet Açıklıklarına (İ) Örnekler

IEC 60079-1’de Yapılan Son Değişiklikler ve Yeni Gelişmeler (2019)

E-Tipi Koruma, Artırılmış Emniyet (İncreased Safety)

Genel İzahat, Tanım ve Kapsam

Kablo Bağlantıları ve Terminaller

İzolasyon Maddelerinin Sınıflandırılması

Yalıtım Aralıkları Ve Yüzeysel Ark Yolu

P-Tipi Koruma, Basınçlı Tip Koruma

Genel İzahat

Pxb, Pyb Ve Pzc Koruma Kategorilerinin İzahı

Basınçlandırılmış Kap ve Borular İçerisindeki Basınç Değişimine Örnekler

Mahvaza İçerisindeki Boşalma Kaynağının Sınıflandırılması

Güvenlik Cihazları Nedir? (Safety Device)

Basınçlandırılmış Odalar

Q-Tipi Koruma, Kumlu Koruma Powder Fillıng

Genel İzahat

Yapım Kuralları

O-Tipi Koruma, Yağlı Koruma (Oil İmmersion)

Genel İzahat

Yapım Kuralları

m-Tipi Koruma, Döküm veya, Kapsüllü Koruma

Genel İzahat

m-Tipi Koruma Yapım Kuralları

IEC 60079-13

Bazı Aletlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Röleler

Hücre ve Bataryalar

Koruyucu Aletler, Güvenlik Cihazları

Ex-m Tipi Korumada Uygulanan Test ve Deneyler

n-Tipi Koruma, Ark Çıkarmaz (Non-Sparking)

Genel Açıklama

nA Tipi Koruma: (Non-Arching, Non-Sparking):

nL Tipi Koruma: (Energy Limited Apparatus)

nP Tipi Korumu: (Simplified Pressurization)

nR Tipi Koruma : (Restricted Breathing Enclosure)

nC Tipi Koruma

Yapım Kuralları ve n-Tipi Aletlerin Önemli Özellikleri

S-Tipi Koruma Special Type Of Protection Ex-S

Genel İzahat

Standart Çalışmaları ve Son Gelişmeler (2020)

i-Tipi Koruma, Kendinden Emniyetlilik

Genel İzahat

Son Gelişmeler (2013 İtibarı ile)

Power-i , Güçlü-i Nedir

5.9.4 Güçlü-İ Standardı, Iec 60079-39

5.10 Optık Koruma, İşığa Karşı Koruma IEC 60079-28

5.10.1 Genel İzahat

5.10.2 Optik Koruma Yöntemleri

İçsel Güvenlikli Optik Koruma, Ex-Op is

Optik Işığın Örtülmesi Yöntemi İle Koruma, Ex-Op Pr

Optik Işığın Kesilmesi (Kapatılması) Yöntemi İle Koruma Ex-Op-Sh

Optik Korumada Uygulanan Test Yöntemleri

Optik Koruma İle İlgili Diğer Konular

Toza Karşı Koruma Toz Geçirmez Koruma

Ex-t Tipi Koruma Nedir?

Standartta Ön Görülen Yapım ve Test Kuralları

Eski Standartlar

Mekanik Aletler ve Koruyucu Sistemlerde Uygulanan Koruma Yöntemleri

Kısa Tarihçe Ve Genel Bakış

Fr-Tipi Koruma: Akışı Engelleyerek Koruma

d-Tipi Koruma, Alev Sızmaz Gövde

g-Tipi Koruma Kendinden Emniyetli Tip Koruma

c-Tipi Koruma Yapısal Emniyetli Tip Koruma

b-Tipi Koruma Ateşleme Kaynağının Kontrolu

P-Tipi Koruma, Basınçlandırılmış Tip Koruma _En 13463-7

k-Tipi Koruma, Yağlı Koruma (Oil İmmersion) En 13463-8

Mekanik Aletler İle İlgili Yeni ISO/IEC Standartları

Mekanik Aletlerde Uyulacak Müşterek Hususlar

"c", "b" ve "k" Tipi Koruma ISO/IEC 80079-37:2016-02

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Aletlerin Tümünün

Uyacağı Müşterek Kurallar, IEC 60079-0 Ed7: 2017-12

IEC 60079-0*dekiki Önemli Başlık ve Konular

Kablo Başlıkları, Rekorlar İçin Ek Gereksinimler

IV.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

Kendinden Emniyetlilik

Kısa Tarihçe

Kendinden Emniyetlilik Nedir ?

Kendinden Emniyetli Devre Planlamanın Esasları

Kendinden Emniyetli Sistemler

Onaylı Güç Kaynakları

Alternatif Akım Çan ve Röleleri

Kondansatörler

Redresörler

Zener Diodlar

Ke Test Aletleri ve Yapılan Araştırmalar

Genel İzahat

Endüktif Devrelerde Minimum Ateşleme Akımının Tayin

Şönt Kapasitörün Ateşleme Akımına Etkisi

Metal ve Yarı İletken Diod Şöntlerin

Minimum Ateşleme Akımına Etkisi

Gerilimin Ateşleme Akımına Etkisi

Minimum Ark Gerilim Ve Akımı, Ateşleme Enerjisi

Modern Test Aletleri

Ateşleme Eğrileri

Genel İzahat

Ateşleme Eğrilerinin Kullanılması

Emniyet Faktörü ve Arıza Sayısı

Rezistif DC Devreler

Gerilim Regüleli DC Kaynakları

Endüktans İçeren Devreler

Kapasitans İçeren Devreler

Alternatif Akım Devreleri

Kendinden Emniyetliliğin Hukuki Yanı

Sertifeka ve Standartlar (1995 Öncesi)

İngilteredeki Gelişmeler

İngiliz Standartları

1958 Sonrası Gelişmeler

Türk Satandartları ve Türkiyedeki Durum

Yeni Standartların Etkisi (1995)

Giriş

Alman Test Cihazının Yankıları

Sinyal Trafosunda Yapılan Düzeltmeler

Yeni Güç Kaynaklarında Dikkat Edilecek Hususlar

Çıkış Voltajı Üzerine Düşünceler

Yeni Güç Kaynakları

Diğer DC Güç Kaynakları

Kabloların KE Üzerine Etkisi

Giriş

Basit Güç Kaynakları

Endüktif İç Direçli Güç Kaynakları

Zener Diodlu Güç Kaynakları

Pratik Uygulamalar

BS 1538'e Göre Yapılan Kendinden Emniyetli Sinyal Trafoları

Kablo Kapasitansının Etkisi

Kabloların Endüktans ve Kapasitansları

1995 Sonrası Gelişmeler Ve ATEX

KE Yönünden ATEX Neler Getirmektedir

IEC 60079-11 E (TS EN 60079-11) Kısa Bir Bakış

Kendinden Emniyetli Sistemler

Ölçü ve Algılama Sistemleri

4-20 Ma Çeviriciler, Transmitterler

KE Bariyerler ve KE Devre Tasarımı

Kendinden Emniyetli Otomasyon Sistemleri

V. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER

Önemli Elektrik ve Mekanik Aletlerde Uygulanan Koruma Yöntemleri

Elektrik Motorları

Devre Kesici ve Yol Vericiler

Transformatörler

Genel Amaçlı Patlatmaz Cihaz ve Ek Kutuları

Kablolar ve Bağlama Elemanları

Aydınlatma Aygıtları

Haberleşme Ölçü ve Otomasyon Cihazları

Püskürtme Boya Tabancaları

Dinamit Ateşleme Manyetoları. Exploders

Madenci Baş Lambaları

İçten Patlamalı Motorlar

Toz Toplama Süpürgeleri, (Vacoom Cleanar)

Dişli Kutuları, Redüktörler

Basınçlı Hava Makineleri

Muhtelif Mekanik Aletler

Koruyucu Sistemler, Protective Systems

Giriş

Yanma İşlemi, Patlama Olayı

Alev Tutucular, Flame Arresters

Iso 16852 Standardı, Alev Tutucular

Patlama Bastırma (Explosions Suppression)

Patlama Tahliye Açıklığı, Kırılma Levhası Explosion Relief Vents

Güvenlik Cihazları, Safety Devices

Giriş

ATEX Kılavuzundaki Açıklamalar

SIL Nedir

Güvenlik Standartları

ATEX Kapsamındaki Güvenlik Cihazları Standardı

Grizulu Yer Altı Kömür Madenlerinde Elektrik Şebekesi

Genel

Nereler Grizulu Maden Sayılır

Tüzük ve Yönetmelikler

Elektrik Şebekesi

İzole Şebekede Koruma Yöntemleri

Topraklama ve Eşpotansiyel Kuşaklama

Yer Altı Şebekelerinde Pilot Devre

Motor Yolverme Devreleri ve D1ot

Arızalı Devre Üzerene Elektrik Verme Yasağı

Kullanılan Teçhizat Özellikleri

Alet Grupları

Kategoriler

Sertifika Ve Etiketler

2003 Den Önce Kurulu Olan Ve Atex94/9 Yönetmeliğine Uymayan Teçhizatlar

Alevsızmaz (Patlatmaz. Exproof) Kablolarjj

Kablo Başlıkları, Rekorlar

Kablo Ekleri

Fiş Priz Tertibatları (Plug And Sockets)

Çin ve Patlatmazlık Teknolojisi

Giriş:

Çindeki Yasal Ve İdari Yapı

Çin Standartları

Patlatmazlıkla İlgili Diğer Usuller

Ürün Belgelendirme, Sertifika İşleri

Eski ve Yeni Standartların Kıyaslanması

Gb 3836-2-200: Basınca Dayanıklı Mahfaza Ex D Tipi Koruma

Gb 3836.3-2000 Artırılmış Emniyet "E“ (Increased Safety)

Gb 3836.8-1987 "N“ Tipi Kıvılcım Çıkarmayan Aletler

Gb 3836-15, 2000: Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatı Kurulumu

Çindeki Uygulama Pratiği

Standartlar Açısından Çin Üretimi Aletlerde Bir Eksiklik Var Mıdır?

Madenlerle İlgili Diğer Standartlar

MA İşaretli Elektrik Aletlerine Atex Uyumluluk Belgesi Verilebilir mi?

Madenlerde Yalnız "Ma* İşaretli Çin Malları Sorunumu Var

Diğer Sanayide Durum Daha Mı İyi?

Maden Dışındaki Diğer Sanayi Kollarında ne Yapılmalı

Sonuç:

Kaynakça ve Kısaltmalar

Savunma ve Patlayıcı Sanayii

Giriş:

Dolaylı ATEX Kapsamındaki Tesislerde Uygulanacak Yöntem

Türk Mevzuatı

ABD (USA) Uygulaması

Britanya (İngiliz) Uygulaması

Federal Almanya Uygulaması

Birleşmiş Milletler Standartları IATG

Yapıların Sınıflandırılması

Sıcaklık Sınıflandırması, Sıcaklık Grubu

Elektrik Tesisatının Yapısı

Kablolar

Kablo Bağlama Elemanları, Rekorlar

Diğer Aletler

Yıldırım ve Atmosferik Etkenlerden Korunma

Statik Elektrik

Teçhizat Seçimi

EMC, Elektromanyetik Uyumluluk

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

Radyo Frekansı ve Patlayıcı Ortamlar

Elektromanyetik Işınımın İnsan Sağlığına Etkisi

Elektromanyetik Işınımın Patlayıcı Ortam Üzerine Etkisi

Giriş

IEC 60079-0 Standardı

IEC 60079-14 Ed5 2013

BM (UNO) Standartları

BM Elektrik Tesisleri Güvenlik Standardı IATG 05.040

BM Radyo Frekansı Tehlikeleri Standardı IATG 05.060

İngiliz Uygulaması

NATO ve ABD Uygulamaları

NATO

ABD

Diğer Kaynaklar:

Kablosuz İnternet, Wireless

Faydalanılan Kaynaklar

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği