Bakım Onarım Çalışmalarında Tahribatsız Malzeme Muayene Yöntemleri ve Kullanım Örnekleri

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-01-15 07:57:54
  • Son Güncelleme: 2022-03-16 16:28:16
  • Yazar/Hazırlayan: Sidem Kaner
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 133341
  •    382
  •    7
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/w8RZmg

Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri her geçen gün kendisini geliştiren bir teknoloji ile endüstriyel alanda yoğun kullanım bulmaktadır. Özellikle imalat sonrası kullanım sırasında oluşan malzeme hatalarının tespiti açısından bakım sektöründe önemli bir test grubunu oluşturmaktadır. 

Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

* Gözle muayene yöntemi

* Penetrant sıvısı ile muayene

* Ultrasonik muayene

* Manyetik pariküler yöntemi ile muayene

* Girdap akımları ile muayene

* Radyografik (X-Ray) muayene

* Infrared termografi

* Sızdırmazlık muayenesi

* Vurma, ses ve akustik emisyon ile muayene


Tahribatlı yöntem olarak da aşağıdaki gibi sıralama yapılabilir;

* Çekme ve Basma Deneyi

* Eğme Deneyi

* Sertlik Deneyi

* Burulma Deneyi

* Sürünme Deneyi

* Darbe Deneyi

* Metalografik Muayene

* Mekanik Aşınma Deneyi

* Korozyon Aşınması Deneyi

* Yoğunluk Ölçümü

* Yorulma Deneyi