Benzin Toolbox

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-06-06 16:10:37
  • Son Güncelleme: 2024-06-06 16:10:37
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 319836
  •    134
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/1Zx6p3

BENZİN

Benzin kolaylıkla bulunur ve çok sık kullanılır. Bu nedenle de, insanlar benzinin ne kadar tehlikeli olduğunu unutur. Sonuç olarak; pek çok kişi benzini güvenli bir şekilde kullanmadığı için her yıl ölmekte veya yaralanmaktadır. Eğer evde veya işinizde benzin kullanıyorsanız, bugünkü tartışacağımız konuları aklınızda tutunuz. Benzin sadece motor yakıtı olarak üretilir. Bu şekilde güvenli bir üründür. Fakat başka şekilde kullanılması ölümcül olabilir.

HIÇ BUNU YAPTINIZ MI?

Hiç benzini ellerinizi temizlemek veya başka bir ekipmanı silmek amacı ile kullandınız mı? Hiç motora benzin doldururken etrafa saçtınız mı? Depoyu doldururken hiç yangın veya duman oluşumu yaşadınız mı? Bu olası tehlikeli ürünü kullanırken hepimiz bir zaman bu tür uygunsuzluk yaşamış veya bu gibi veya başka güvenlik kurallarını ihlal etmişizdir.

 BENZİNLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN BAZI GERÇEKLER

- Benzin yanmaz. İnanmıyor musunuz? Bu doğrudur. Benzinin buharlarıdır yanan. Benzin sıfırın altında 45oF (-42,8oC) sıcaklıklarda bile buharlaşır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar ve oluşan buharlar daha da ağırlaşır.

- Benzin buharları havadan ağırdır ve yeterli hava akımı olmazsa, en düşük bölgede birikir.

- Çıplak ateş benzin buharlarının tutuşması için şart değildir. Bir kıvılcım yeter.

- Benzin cildi tahriş ederek enfeksiyona açık hale getirir. Eğer cildinizle temas ederse temas eden yeri iyice yıkayın. Elbisenizle temas ederse derhal elbisenizi çıkarın. Aksi taktirde yanan bir ocak durumuna gelebilirsiniz.

Yukarıdaki anlatımlardan, benzininin ellerdeki yağları ve ekipmanları temizlemek için tehlikeli bir malzeme olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz.

BENZİNİN DEPOLANMASI

Benzini yanlış kap içinde muhafaza etmeyiniz. Bazen bu sıvıyı saklamak için cam kaplar kullanılmaktadır. Örneğin Kamp yapmak için giden birisi cam kaba benzin doldurarak bunu aracının arkasına koydu. Dağlara doğru aracını sürerken aracını kötü bir şekilde çarptı ve içindeki cam kap kırılarak benzin buharları tutuştu. Araç sürücü içindekiler ve ailesi ile birlikte yandı. Benzini güvenli kabı içinde saklayınız, Bağımsız bir ürün güvenliği sertifikasyon kurumu olan ”Underwriter Laboratories*” tarafından yayınlanan bu iş için tasarlanmış güvenli kabı kullanabilirsiniz. Kabın üstüne BENZİN yazısı yazarak kabın insanlar tarafından başka amaçla kullanımını önleyiniz.

Boş bir benzin kabı dolusundan çok daha fazla tehlikelidir. İçerde bulunan çok az benzin buharı yeterince hava ile karışırsa tutuşturulduğunda, çok zararlı bir patlama meydana gelecektir. Bu nedenle içinde önceden benzin bulunan kapların kaynak veya lehim yapılmadan önce en ince noktasına kadar iyice yıkanması bu nedenle çok önemlidir.

BENZİNİN BİR KAPTAN ÖTEKİ KABA AKTARILMASI

Benzini bir kaptan diğerine sadece açık alev ve kıvılcım bulunmayan ve iyi havalandırılan yerlerde aktarınız. Her türlü saçılımı derhal temizleyiniz. Benzini bir kaptan diğerine dökerken statik (durgun) elektrik oluşabilir. Bu meydana gelen statik elektrikten kurtulmanın bir yolu bu iki metal kabı birbirine temas halinde tutmaktır. Veya daha iyisi, dökme işi bitinceye kadar bir tel ile birbirine bağlamaktır.

BENCİL OLMAYIN

Bu gün benzinin uygun olmayan metotlarla elleçlenmesinin Rus Ruleti oynamak veya kafanızı ateşlemeye hazır bir top namlusunun içine sokmak kadar tehlikeli olduğunu gördünüz. Buradan öğrendiklerinizi sadece kendiniz için saklamayınız. Bu bilgileri aileniz ile de paylaşınız, böylelikle onlar da asla evlerin çevresinde sıklıkla bulunan bu tehlikeli maddeyi yanlış kullanmayacaklardır.