Beton ve Duvar Yapımında İş Güvenliği Toolbox

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-06-07 18:36:06
  • Son Güncelleme: 2024-06-07 18:36:35
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 712455
  •    40
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/TkX84R

BETON VE DUVAR YAPIMINDA İŞ GÜVENLİĞİ


Tüm inşaat işçileri beton ve duvar işlerinden kaynaklanan olası tehlikelere karşı tetikte olmalıdır. En tehlikeli güvensiz pratikler arasında:

• Erken sökülen kalıplar

• Duvar bağlantılarının eksikliği

• Prekast desteklerinde yetersizlik

• Ekipmanların uygunsuz kullanımı

• İnşaat demirlerinin uçlarının korumasında eksiklik

• Yetersiz payanda vurulması kalıbın çökmesine neden olabilir

İnşaat işlerinde, yıkımda, tadilat ve tamir işlerinde genel iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Bu kurallara sadece İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurumlarının yaptırımları için değil bunlara uyulmazsa ciddi kazalar ve yaralanmalar olacağı için uyulmalıdır.

• İnşaat Yükleri: Yapısal dizayn konusunda uzman birisinden alınan bilgilerle beton bünyenin dayanımı hesaplanmadığı sürece beton üzerine inşaat yükleri konulmamalıdır. 

• Çelik Güçlendirmesi: Zeminden yukarıda bulunan tüm inşaat demirleri takılıp düşmeleri ve saplanma tehlikesini önlemek için korunmalıdır.

• Art Germeli (ard germeli) Operasyonlar: Hiç kimsenin (art germe operasyonlarında bulunması gerekenler hariç) germe operasyonları sırasında krikonun arkasında bulunmasına izin verilmelidir. Germe işlemleri sırasında art-germe alanına erişimi sınırlamak için işaretler ve bariyerler konulmalıdır.

• Beton Kovaları: Hiçbir koşul altında çalışanların beton kovalarına binmesine izin vermeyin. 

• Yükler Altında Çalışma: Beton kovaları kaldırılırken ve indirilirken asla altında çalışmayın. Kaldırılan beton kovalarının düşmesi durumunda hiçbir çalışanın bundan kaynaklanan tehlikelere maruz kalmayacağı şekilde yönlendirilmesi (uygun bir rota) gerekir. 

• Kişisel Koruyucu Ekipman: Pnömatik hortumla aracılığıyla çimentolu şerbet uygulanırken baret ve yüz maskesi kullanılmalıdır. Dikey inşaat demirlerinde veya 1,8 metreden yüksekte yapılan işlerde emniyet kemeri giyilmeli veya eşdeğeri olan bir düşmeden korunma sistemi sağlanmalıdır.

• Duvar Yapımı: Bir taş duvar inşa ediliyorsa, sınırlı erişim bölgesi inşaat başlamadan önce kurulmuş olmalıdır. Sınırlı erişim bölgesinin aşağıdaki gibi olması gerekir: 

• İnşa edilecek duvarın yüksekliği, buna ilaveten 1,2 metre ve duvarın uzunluğu kadar mesafede

• Duvarın iskelesiz tarafında 

• Sadece duvar yapımında görevli aktif çalışanlar tarafından kullanılacak sınırlı giriş

• Duvarın yıkılmasını ve çökmesini engellemek için duvar desteklenene kadar alanı koruyun. Duvarın yüksekliği 2,5 metreden fazla ve desteksiz ise yapının kalıcı destek elemanları yerine konuluncaya kadar geçici payandalar yerinde kalmalıdır. 

 Beton ve duvar işlerinden kaynaklanan tehlikelerin farkında olun ve işinizi önceden planlayın!

Kısa yollar ve acele etmek üzücü kazalara yol açabilir!