Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Planlaması Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-04-19 11:34:17
  • Son Güncelleme: 2020-05-12 18:40:22
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 054968
  •    415
  •    18
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/Ty9NyV

Bu rehber, acil durum planlarının hazırlanması ve etkin bir şekilde uygulanması için referans niteliğinde bir dokümandır.

Bu Rehber, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereği hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin 11, 12, 13, 14 üncü maddeleri, dahili ve harici acil durum planlarının hazırlanması ve uygulamaya ilişkin hususları içermektedir.

Yönetmeliğin 11. Madde’si gereğince; üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, dahili acil durum planlarını, hazırlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca, üst seviyeli kuruluşlar için, Yönetmeliğin 12. Madde’sinde belirtilen yerel idarelerce için harici acil durum planları hazırlanır ve uygulanır.

Acil durum planları, Yönetmeliğin Ek IV’te belirtilen bilgileri içermek zorundadır.