Çimento Sektöründe İşitme Sağlığı İzlemi Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-04-07 23:28:54
  • Son Güncelleme: 2021-04-07 23:31:44
  • Yazar/Hazırlayan: ÇEİS
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 788771
  •    48
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/xP4KZT

İÇİNDEKİLER

TEHLİKENİN TANIMI .........

TEHLİKENİN BELİRLENMESİ

Günlük Gürültü Maruziyet Düzeyinin Belirlenmesi

Haftalık Gürültü Maruziyet Düzeyinin Belirlenmesi

İZLEME ÖLÇME

Ölçüm Öncesi Yapılacaklar

Yöntem .....

Ölçümler Sonrasında Yapılması Gerekenler

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KLİNİK GÖRÜNÜM ......

Gürültü İlişkili İşitme kaybı

Geçici Eşik Kayması

Kalıcı Eşik Kayması

İşitmede Düzelme

GÜRÜLTÜ İLİŞKİLİ İŞİTME HASARI

Akut İşitme Hasarı (Akustik Travma)

Kronik İşitme Hasani

SAĞLIK GÖZETİMİ GEREKLİLİKLERİ

İşitme Sağlığı Gözetimi için Asgari Gereklilikler

Sessizlik Periyodu .....

Sağlık Gözetiminin Zamanlaması

İŞİTME SAĞLIĞI GÖZETİMİ

İşitme Sağlığı Gözetimi Kapsamı

İşitme Öyküsü (Anamnez)

Otoskopi

Denge, Baş, Boyun ve Kafa Çiftlerinin Muayenesi

Diyapozon Testleri ve Yorumlanması

Hava lletim Odyogramının Değerlendirilmesi

Sağlık Gözetiminin Kaydedilmesi

Vaka Yönetimi ......

Çalışana ve işverene işe Uygunluk Durumunun Bildirilmesi

Çalışanın Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi

İŞİTME KAYBI AYIRICI TANIS.........

İŞİTMENİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA KORUNMASI .....

Kulak Koruyucuların Koruma Oranlarının Hesaplanması

İŞYERİ HEKİMİNE EK NOTLAR

İŞİTME SAĞLIĞI GÖZETİMİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ SAĞLIK

BİRİMİ (İSB) ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI

ODYOTEST UYGULAMA PROTOKOLÜ

ODYOMETRİK TEST DIŞ SATINALMA ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

KAYNAKÇA

EKLER

Ek 1 : Işitme Sağlığı İzlem Formu

Ek 2: Işe Uygunluk Formu ......

Ek 3 : Mesleki Etkilenme Şüphesiyle Sevk Formu

Ek 4 : Işitme Sağlığı Koruma Programındaki Çalışanı Bilgilendirme Notu

(Kategori 1) .......

Ek 5 : Işitmesinde Hafif Etkilenme Olan Çalışanı Bilgilendirme Notu

(Kategori 2) .....

Ek 6 : Sevk Gerektiren Çalışanı Bilgilendirme Notu (Kategori 3, 4 ve Tek

Taraflı Etkilenme)İşyerlerinde yürütülecek işitme ilişkili sağlık gözetimine temel oluşturmak üzere ortamdaki ve çalışanların maruz kaldığı gürültünün düzeyinin, niteliğinin, ses basınç düzeyinin, frekans dağılımının, maruziyet süresinin, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi gerekir.


Maruziyetin belirlenmesinde mümkün olduğunca kişisel dozimetri ile gürültü maruziyet ölçümleri yapılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çalışanın bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen anlık gürültü ölçümlerinden hesaplama yoluyla da günlük maruziyet düzeyi hesaplanabilir.


Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ise, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir.