Çimento Sektöründe Kimyasal Etkilenmelerin İzlenmesi ve Yönetimi Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-04-05 22:31:15
  • Son Güncelleme: 2021-04-06 09:22:59
  • Yazar/Hazırlayan: ÇEİS
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 686752
  •    61
  •    1
  •    0
  •    1
  •    https://isg.email/mGsRr1

GİRİŞ...

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Tehlike Tahminleri

Risk Değerlendirme Ön Çalışması

Ortam Ölçümleri ve Biyomarker Analizleri

KİMYASALLARIN SAĞLIK RİSKLERİ......

KİMYASAL YÖNETİMİ PROGRAMI

KAYNAKÇA

EKLER ........

EK 1: Kimyasal Yayılım Açısından Olası Emisyon Kaynakları

EK 2: Kimyasalların Etkilerinin Sınıflanması ve Toz Partikül Boyutu Ilişkisi

EK 3: Kimyasal Maddelerin Ortam Izlemine Yönelik Kısa Rehber

EK 4: Kimyasal Maddelerin Sağlık İzlemine Yönelik Kısa Rehber

İşe Giriş Muayenesi........

İşe Giriş Muayenede Önerilen Tetkikler /Şartlar

Periyodik Muayene

Periyodik Muayenede Önerilen Tetkikler /Şartlar

İşe Giriş Muayenelerinde ve Periyodik Muayenelerde İşyeri Hekimine

lar .......


Çimento sektöründe kimyasal maddeler denilince ilk akla gelenler endüstriyel üretim süreçlerine giren hammaddeler, süreçler bütününde üretilen ara ürün ve ürünlerdir. Oysa planlı süreçlerin göze çarpan hammadde, ara ürün ve ürünlerinin dışında sürece yardımcı faaliyetlerde kullanılan çeşitli kimyasallar ve hatta istenmediği halde ortaya çıkan çok sayıda kimyasaldan bahsedilmesi gerekir. Gerçekten de üretim süreçleri çok sayıda ilk başta göze çarpmayan kimyasalların emisyonuna yol açar.