Elektromanyetik Alanlara İlşkin Genel Bilgiler

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-05-02 03:16:46
  • Son Güncelleme: 2021-05-03 03:41:32
  • Yazar/Hazırlayan: AÇSHB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 631688
  •    63
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/1RrNm9

Elektromanyetik alanlar, teknoloji ilerledikçe hakkındaki endişelerimizin arttığı yaygın çevresel etkilerden biridir. Tüm canlılar, günümüzde çeşitli düzeylerde elektromanyetik alanlara maruz kalmakta olup teknolojinin ilerlemesi ile etkilenimlerimiz de artmaya devam etmektedir. Elektromanyetik radyasyon, evrenin doğuşundan beri var olan bir olgu olup ışık, bunun en tanıdık biçimidir.  


Elektromanyetik alanların sağlığı etkileme şekli maruziyetin sıklığına, gücüne ve süresine bağlıdır. Uygulanan alanın frekansı da etkinin sonuçları bağlamında önemlidir çünkü farklı frekanslar vücutla farklı şekillerde etkileşime girer ve düşük frekanslı alanların etkileri, yüksek frekansların ürettiği ile aynı değildir. Düşük frekanslı alanlar, sinir ve kasların uyarılmasına neden olurken, yüksek frekans alanları dokuların ısınmasına yol açar. Mesleki maruziyet sınır değerleri, bu değerlere bağlı kalındığı sürece olumsuz sağlık etkileri olmayacak şekilde belirlenir. Yani herhangi bir olumsuz etkinin meydana gelmesi için, bu frekansta, maruziyet sınır değerini aşmak gerekir. 


Çoğu insan, evde ve işyerinde; ev aletleri ve endüstriyel ekipmanların kullanımının yanı sıra elektriğin iletimi, telekomünikasyon ve yayınlardan oluşan zayıf elektrik ve manyetik alanların karışımına maruz kalmaktadır. Herhangi bir dış elektrik alan bulunmasa bile, normal vücut fonksiyonlarının bir parçası olan kimyasal reaksiyonlar nedeniyle insan vücudunda çok küçük elektrik akımları mevcuttur. 


Kontrollü erişim alanında çalışması gereken personel, MRI güvenliği ile ilgili eğitim almalıdır. Eğitim şunları kapsamalıdır:  Güçlü bir statik manyetik alanda hareketin olası etkileri konusunda farkındalık,  Güçlü geçişli gradyan alanlarının etkileri hakkında farkındalık,  Radyo-frekans alanlarının etkileri hakkında farkındalık,  Ferromanyetik malzemeler ile etkileşimden kaynaklanan fırlatma riski ve bu malzemelere etki eden torklardan kaynaklanan riskler konusunda farkındalık,  Aktif implante tıbbi cihazlarla etkileşim riski konusunda farkındalık,  Tıbbi elektronik ekipmanla etkileşim riskleri konusunda farkındalık,  Erişim kısıtlamalarının ve kontrollü erişim alanına giren kişi veya öğelerin taranmasının önemi,  Tarayıcının etrafında ve içinde yavaş hareket etmenin önemi,  Tarayıcının etrafındaki alanların uzamsal dağılımı ile ilgili bilgilendirme,  Gürültü ve kriyojenik gazlar dahil diğer tehlikelerin farkında olma,  Süper iletken mıknatısın sönümü (manyetik bobinlerde ani sıcaklık kaybı nedeniyle süper iletken halden dirençli hale geçerek manyetik alanın ortadan kalkmasına, dolayısıyla helyumun kriyojen banyosundan çok hızlı bir şekilde kaçmasına neden olan istenmeyen süreç) durumunda tahliye prosedürleri,  Acil bir olay durumunda prosedürler hakkında farkındalık.