Elektrostatik Toz Boya Tesislerinde Tehlikeli Bölgeler ve Örnek Bir Patlamadan Koruma Dokümanı

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-25 13:34:32
  • Son Güncelleme: 2019-06-20 10:05:34
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 276001
  •    363
  •    49
  •    3
  •    2
  •    https://isg.email/p05Ftz

Tarafımızdan yerinde incelenen AA... toz boya tesisin de ATEX yönetmeliğine uymayan aşağıdaki hususlar tespit edilmiş olup, bu eksiklikler giderildiği takdirde söz konusu toz boya tesisi ATEX Yönetmeliğine uygun hale gelecektir.

1) Floresan lambalar exproof değildir, bölüm 10 da belirtilen özellikte lambalar ile değiştirilecektir.

2) Ek-2 deki 2 nolu tabanca kontrol ünitesi ve yine 6 nolu elektrik tablosu Ek-03 de çizilen tehlikeli bölgenin dışına alınacaktır. Bu işlemi yaparken kabloları yenileme sorunu ile karşılaşılacaktır. Kablo olarak IEC 60079-14 standardı ve Yangın Yönetmeliği gereği yanmayı ilerletmeyen halojensiz tip kablo kullanılmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

3) Acil stop butonu bulunduğu yerde kalacak, fakat exproof olanı ve bölüm 10) daki özellikteki stop butonu ile değiştirilecektir.

4) Toz emiş aspiratörünün elektrik motoru temiz bölgededir. Her hangi bir değişime gerek yoktur.

5) Toz toplayıcı filtrelerin anti statik özellikte olmaları yeterlidir. Filtreyi satan üreticiden gerekli belgenin temin edilmesi yeterli olacaktır.

6) ATEX 94/9 Yönetmeliği gereği mekanik aksamlar için Onanmış Kuruluştan bir sertifika istenmediği için emiş aspiratörünün mekanik kısmını imal eden firmadan bir deklerasyon temin edilmesi yeterli olacaktır.

7) Bölüm 12 de bahsi geçen ikaz levha ve yazıları yenlerine konulacaktır.

8) Çalışanlar kısa süreli bir eğitimden geçirilip, patlayıcı ortamlar ve toz tehlikesine karşı alınacak tedbirler hakkında eğitecek ve eğitim belgeleri iş güvenliğinden sorumlu birimde muhafaza edilecektir.

9) Fırındaki brülör üzerine uygun bir yere alarmlı doğal gaz algılama dedektörü bağlanacaktır.