Endüstriyel Kazaların İzleme ve Denetiminde Öngörü Yaklaşımı ve İnsan Hatalarının Etkisi

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-02-21 07:57:28
  • Son Güncelleme: 2020-02-21 08:04:19
  • Yazar/Hazırlayan: Elif GÖKÇAY BİLİCİ
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 688489
  •    352
  •    15
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/m0YQxb

Kaza Soruşturması

Öngörü; Kazaların araştırılmasında bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden anlayabilme

Amacı "hata bulma" ya da "parmakla işaretleme" değil, “Ne oldu” ve “neden” sorularına cevap aranmalıdır.

Bu aşamada standardizasyonu sağlamak adına kontrol listelerinin kullanılması faydalı olacaktır.

Kaza nasıl, ne zaman, nerede ve neden meydana geldi?

Hangi prosedürler takip edildi ve neden?

Kaza meydana geldiğinde hangi koşullar vardı?

Kazanın birincil nedeni neydi?

Benzer olayları önlemek için ne yapılmalı?


İyi bir araştırmada genellikle beş ana unsur vardır

:•Prosese ait özellikler,

•Prosedürler,

•İşletme koşulları,

•Güvenli olmayan unsurlar (eylemler ve / veya davranışlar)

•Düzeltici eylem.


Programlı bir inceleme ve iyileştirmede aşağıdaki yol izlenmelidir.

İnceleme başlamadan önce gözlemlenecek prosesi veya işlemi seçerek tek bir çalışan veya operasyon üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir bu aşamada "Büyük resim görüntüsü" çok az anlamlı bilgi üretir.

İş yapmak için kullanılan iş alışkanlıklarını / prosedürlerini / ekipmanlarını izleyerek kazaların / yaralanmaların nasıl meydana geleceği belirlenmelidir.

Denetim sırasında ortaya çıkan davranışsal değişiklikler sebep-sonuç ilişkisi içerisinde tanımlanmalıdır.Çalışma alanındaki endüstriyel temizlik koşullarını değerlendirerek, "Yersiz bir şey" var mı?

Çalışma alanında gereksiz malzeme veya ekipman olup olmadığı kontrol edilmelidir.


Çalışanın iş rutinini öğrenirken ilgili kişiyi "koç etmeyin". "Neden belirli bir yöntem kullanıyorsunuz?" gibi sorular sorun "Daha iyi bir yöntem olduğunu mu düşünüyorsun?", Çalışan, güvensiz uygulamaları ve / veya olası kaza nedenlerini yardım almadan tespit etmelidir. Güvenli olmayan davranışlar eleştirilmemelidir.

Çalışan güvensiz çalışma uygulamalarını düzeltmek için inisiyatif almalı ve güvenli bir şekilde çalışma sorumluluğunu kabul etmelidir.