Gençler için Çalışma Hayatı ve Hukuk

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-08-08 07:44:39
  • Son Güncelleme: 2020-08-21 00:09:48
  • Yazar/Hazırlayan: AÇSHB - AEP
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 554556
  •    176
  •    3
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/a5P5Ft

Bu modülle katılımcıların;

•kariyer planlamalarına

•çalışma hayatına uyum sağlamalarına

•katılımcıların küçük ölçekli işletme kurabilme,

•sahip oldukları temel haklar konusunda bilgi edinmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir. 


İnsanlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir. Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir. O hâlde birey kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçerse başarılı, verimli ve mutlu olur. Kişinin kendini tanıması, hayattan beklentilerinin farkında olması ve yaşamak istediği hayatı ve yapmak istediği işi kurgulaması kariyer planlamasında önemli rol almaktadır.