Geri Kazanım ve Biz

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-10-09 23:05:54
  • Son Güncelleme: 2019-10-10 08:03:01
  • Yazar/Hazırlayan: ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIĞI
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 786133
  •    207
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Jc9rWH

GERI KAZANIM İLE... Doğal kaynaklarımız  korunur

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının  değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması  gerekmektedir.

Enerji tasarrufu sağlanır. 

Geri kazanım, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının  geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan  maden cevheri ve bu cevherin saflaştırlma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmededir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre, % 95 oranında  enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın  yeniden işleme sokulmasi için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50'si kadardır.


Ekonomiye katkı sağlanır

Gerikazanım uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımıdır.

Hammaddenin azalması ve doğal kaynaklarin hızla  tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri kazanımın  bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı  olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız  yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri kazanım sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır

Gelecek için yatırımdır.

Üzerinde yaşadığimız Dünyanın  bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı  çekmemesi için önem arz.etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;

Bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı  çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktir. Bunun yanı sıra  ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını  ve yeni iş imkanlarının  oluşmasını sağlayacaktır.

ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAYALIM...

Doğal kaynakların korunması, işletme maliyeti, enerji ve işçilik giderlerinin azaltılması, toplum sağlığının  korunması için kullanılmış  geri kazanılabilir malzemeler kaynakta ayrı toplanmalıdır. Atıkların  özel olarak geri kazanımının veya bertarafının sağlanabilmesi için ayrı  toplama gerekli bir ön koşuldur.