Hastane Afet Planı (HAP) Eğitim-Tatbikat-Kodlar-Formlar

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-09-14 23:23:11
  • Son Güncelleme: 2019-09-14 23:31:21
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 172457
  •    1210
  •    52
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/Cr2G0D

EĞİTİM

• Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi

• HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi hastanesinde afet planlarını yapması

• HAP içinde yer alacak personele uygun görev dağılımı yapılması

• HAP içinde görev alacak bütün personele yönelik eğitim programının hazırlanması

• Konularına göre eğitim hazırlanması

• HAP içinde yer alacak olan personele görevlerinin resmi olarak tebliğ edilmesi

• Bütün personelden adres ve iletişim bilgilerinin veri bankası haline getirilmesi

• Belirlenen konulardaki eğitimlerin belli bir plan dahilinde uygulayıcı personele verilmesi


TATBİKAT

• Afet Haberleşme ağının hazırlanması

• Masa-başı tatbikatın hazırlanması (Emergo-Train System)

• Afet senaryolarının belirlenmesi

• Görevlilere afet alarmının verilmesi

• Her yıl mutlaka en az bir hastane afet tatbikatının yapılması

• Tatbikat sonunda planda revizyon gerekiyorsa bunun yapılması

• Yapılan revizyonun İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesi

• Personelden ayrılan varsa, onların görevini kimin aldığının her 6 ayda bir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi

• Hastanelerde “acil durum”(yangın, deprem, KBRN olayı vb ODD’lar) çıkışlarının belirlenmesi

• Acil durum çıkışlarının belirleyici renkteki oklarla gösterilmesi

• Acil durum çıkışlarının hastane duvarlarında kroki ile gösterilmesi

• Her kat, kanat, bölüm, ek bina için acil durumların herkesin anlayacağı şekilde işaretlenmesi, tahliyesinin yapılması

• Hastane bahçesinde triaj bölgelerinin belirlenmesi

• Hastane bahçesinde kurulacak olan Kriz komuta kontrol merkezinin yerinin belirlenmesi

Kontrol Listeleri

• Tatbikat rapor formu

• Personel için afete hazırlık hastane anketi

• Hastane için afete hazırlık anketi

• Acil servis için afete hazırlık anketi

• Hastane oda ve salonlarının hassasiyet tayin formu

• Teknik donanım risk belirleme formu

• Hastane odaları ve salonları hızlı risk belirleme

• Enerji kaynakları müdahale ekibi formu

• Hasta ve yaralı tespit ekibi görev bölgeleri formu

• Hastaneye ulaşım krokisi (bir örnek hastane)

• Yangına cevap değerlendirme formu

• Hastane Kritik erişim yoklaması

• Malzeme yeterlilik formu

• Modüler acil servis planı

• Acil servis planı

• İdeal acil servis planı

• Deprem tehlike avı (YOTA-1)

• Aile afete hazırlık planı (YOTA-2)

• İşyeri, okul, kurum afete hazırlık planı (YOTA-3)

Formlar


• Amaç dokümantasyon. Olabildiğince…

• Formlar anlaşılır, basit, hedefe yönelik

• Okunaklı doldurulmalı…

• Kopyalı olmalı…

• Seyrek kullanıldığından her bir formun arkasında kullanımına ait açıklamalar bulunur