Hava Kalitesinin Korunması Talimatı

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-06-15 22:46:47
  • Son Güncelleme: 2019-06-20 14:09:45
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 866654
  •    303
  •    15
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/GRxsj5

1. AMAÇ: Bu talimat; şantiyelerde yapılan faaliyetler sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buharın kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle, çevrede ortaya çıkan topluma ve komşuluk ilişkilerine zarar veren olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin ortaya çıkmaması için alınması gereken önlemler konusundaki esasları açıklar. 

2. KAPSAM: Bu talimat tüm şantiye çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA

Taşeronların faaliyetleri de dahil olmak üzere, inşaat işleri sonucunda veya faaliyetler ile ilgili oluşacak olan hava kirliliğini en aza indirgemek için gerekli uygun tedbirler aşağıda belirlendiği şekilde alınır. Bunlar;

• Yakıtların ve diğer uçucu ve yarı uçucu maddelerin ( gazlar, boyalar, çözücüler vb.) tekniğine uygun olarak depolanması,

• Makinelerin ve pompaların işi olmadığında kapatılması,

• Belirlenen standartlara göre tüm araçların, makinelerin ve pompaların periyodik bakımlarının yapılması,

• Araçların aldıkları mesafe ve sefer sayılarını mümkün olan yerlerde en aza indirmek için trafik planında onaylanmamış, uygun olmayan yolların kullanılmamasını sağlamak,

• Sahada kullanılacak tüm serinletici ve soğutucu ve CFC ve halojen gibi ozon tüketici maddeleri de içeren yangın müdahale ekipmanının envanterinin oluşturulması ve bunların emniyetli kullanımı için işletme planının hazırlanması ve uygun olan durumda alternatif maddelerin kullanılması,

• Sahada ısınma için kullanılan yakıtların ilgili yönetmelikler (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ) ve yerel kısıtlamalar ile uyum içinde olmasıdır.

• Kazı, parçalama veya ayırma işlemlerinin ele alındığı yerlerde, çöp ve atıkların ele alındığı ve depolandığı yerlerde, çimento tesislerinde, bitüm esaslı kaplama malzemesi üretilen ve kullanılan tesislerde “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve

• Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan Türk Standartları ve yönetmelik ile çelişkiye düşülmeyecek şekilde özel önlemler alınır.

• Binek araçları, iş makinesi ve jeneratörlerin egzoz emisyonları ölçülerek yasal limitlerin altında kalmaları sağlanır.