İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yaptırmak İsteyen İşyerlerinin Dikkatine

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-08-10 19:07:27
  • Son Güncelleme: 2022-08-10 19:08:52
  • Yazar/Hazırlayan: İsgKatip
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 396712
  •    153
  •    4
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Kj75tQ

08.08.2022

 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPTIRMAK İSTEYEN İŞYERLERİNİN DİKKATİNE

 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri Bakanlığımızca yetkili laboratuvarlara yaptırılmalıdır. Yetkisiz laboratuvarların yapmış oldukları ölçüm , test ve analizler geçersizdir.

Yetkili laboratuvar listesine  https://www.isgum.gov.tr/labyetki.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.