İş Sağlığı ve Güvenliği Boyutu ile Uzaktan Çalışma

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-04-03 22:18:15
  • Son Güncelleme: 2021-04-03 22:22:59
  • Yazar/Hazırlayan: TÜRK-İŞ
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 627959
  •    125
  •    4
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/5afDnM

ILO’nun pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın etkili şekilde yürütülmesine yönelik yayınladığı rehberde çözüm önerileri 8 başlık altında sıralanmıştır: 

• Çalışma zamanı ve işin organize edilmesi

• Performans yönetimi

• Dijitalizasyon

• İletişimin sürdürülmesi

• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

• Yasal ve yapısal uygulamaların hayata geçirilmesi

• Eğitimin sağlanması

• İş-yaşam dengesinin sağlanması


Bu kapsamda, günlük zamanın etkin bir şekilde planlanarak çalışma saatleri ve kişiye özgü zamanların belirlenmesi, özverili, düzenli ve ergonomik açıdan uygun olan çalışma ortamının oluşturulması, dikkatin toplanması ve odaklanma sorunlarının çözülmesi için çalışanların görevlerinin neler olduğunun açıkça bildirilmesi ve rol çatışmalarının önlenmesi için sorumluluk paylaşımının yapılması gerekmektedir. Çalışanların, çalışma arkadaşları ve yöneticileri ile iletişim düzeyinin geliştirilmesi, çalışanlara etik ve uygun bilgi paylaşımları yapılarak arkadaş ve meslektaşlar ile bağının güçlendirmesi önemlidir. Çalışanlar, yürüttüğü işe yönelik evden çalışma sırasında gerektiğinde işveren veya uzmanlardan destek talep etmelidir. Çalışanların karşılaştıkları uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, karantina, sokağa çıkma kısıtlaması gibi değişim ve dönüşüm faaliyetlerine verdikleri tepkiler belirlenmeli ve beklenmedik durumlarda insanların bu değişimlere uyum sağlamalarını kolaylaştıran tedbirler alınmalıdır.