İşveren Vekili Atama/Görevlendirme Yazısı

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-19 22:20:24
  • Son Güncelleme: 2019-05-19 22:20:24
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Yalçın KILIÇ
  • Doküman No: 929590
  •    11280
  •    793
  •    9
  •    2
  •    https://isg.email/nWax6v

Şirket içerisinde hangi pozisyonda ve ne görevle çalışırsa çalışsın, herkesin yaptığı işle ilgili yazılı bir görev tanımı olmalıdır.

Bu görev tanımında, çalışanın o görevi yaparken neyi nasıl yapacağı, yetkisinin ne olacağı, görevini yapmadığında ne gibi sorumluluklarla karşılaşacağı, yasal dayanakları ile belirtilmelidir.

Yazılı görev tanımları, çalışanın yapacağı iş hakkında bilgisinin olmasının yanı sıra, o görevin kendisine verildiğinden bilgisinin olduğu ve o görevi kabul ettiğine dair amaca da hizmet etmektedir.

Birçok büyük ve kurumsal işyerinde, firma sahibi (işveren) yetkilerinin bir kısmını (Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Şantiye Şefi vb pozisyonlardaki) bir başka çalışana devretmiştir.

Bu tür yetki devirleri, genel bir vekâletname ile noter kanalı ile yapılsa da, İSG ile ilgili ayrı bir yetki devri gerekebilmektedir.

İSG yetki devri yine noterden yapılabileceği gibi, bu format ya da benzeri formatta bir belge kullanılarak da yapılabilmektedir.

Belgede İşveren Vekilinin ataması ile kendisine görev tebliğini ve ayrıca yasal sorumluluklarını bulabileceksiniz.

Formun ilk sayfasında Atama Tebliğ kısmı yer almaktadır.

Diğer sayfada işverenlerin ve dolayısı ile işveren vekillerinin görev-yetki-sorumluluklarının neler olduğu sıralanmıştır.

Çıktı alırken önlü arkalı çıktı almanız ve her iki safayı ayrı ayrı imzalatmanız tavsiye olunur.