İşyerleri için Psikososyal Risklere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-09-14 20:01:37
  • Son Güncelleme: 2020-09-14 23:48:49
  • Yazar/Hazırlayan: AÇSHB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 403678
  •    167
  •    5
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/ZHwq0v

Etkilenebilecek kişilerin ortak tepkileri bir kişiden diğerine değişirken, kurumlar düzeyinde de kurumun kültürü ve bu tür acil durumlara ne kadar hazırlıklı olduğu vb. etkenlerle COVID-19’a verilen yanıtlar değişiklik gösterir. COVID-19 ile çalışanların işe yönelik tutum ve davranışları değişirken, ticaret kalıplarındaki değişim, tedarik ve teslimat koşulları gibi pek çok değişim, kurumları yeni tedbirler ve çözüm yolları aramaya yöneltmiştir. 


COVID-19 krizi sırasında, bulaşma riskini önlemek için fiziksel mesafe gerektiren önlemlere uyma ihtiyacı göz önüne alındığında, sadece evden çalışan kişiler tarafından değil, çoğu çalışan tarafından iletişim kurmanın yenilikçi yollarının kullanılması gerekmektedir. Bu süreçte iletişimi sağlamak ve e-posta, bültenler, dahili web sayfaları gibi bilgi ve eğitim sağlamak için bir dizi araç kullanılmaktadır.


5. İŞYERLERİNDE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

1. COVID-19 döneminde personelinizden beklentileriniz ve hedefler belirlendi mi?

2. Çalışanlarınıza COVID-19’un ruh sağlığına etkisi konusunda koruyucu eğitimler verdiniz mi?

3. COVID-19 dönemi için çalışanlarınızın aileleri için bir destek programınız mevcut mu?

4. İşyerinde çalışmaya devam edenler için COVID-19 tedbirler ile ilgili yeterli bilgi ve doküman mevcut mu?

5. Çalışanlarınızın hasta ya da kendini karantinaya altına alması gereken hallerde özel izin prosedürleriniz var mı?

6. Çalışanların fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini iyi hissetmedikleri durumlarda duruma özgü prosedürleriniz var mı?

7. Evden çalışmaya uygun iletişim prosedürleriniz belli mi?

8. Evden çalışma konusunda personelinize eğitim verdiniz mi?

9. Çalışanların psikolojik sağlık ve güvenliği için riskler ve risk grubundaki çalışanlar belirlendi mi?

10. Bu riskler değerlendirildi mi?

11. Alınan kararlara katılımı arttıracak planlamalar yapıldı mı?

12. İş ve performansın nasıl olacağı konusunda çalışanlar bilgilendirildi mi?

13. İş yükü veya düşük iş yükü açısından iş planı yapıldı mı?

14. Çalışanlara yeni çalışma ortamlarının sağlık ve güvenliği konusunda materyaller ya da eğitimler verildi mi?

15. Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini belirtmeleri durumunda riskleri yönetme konusunda planınız var mı?

16. Raporlama prosesleri belirlendi mi?

17. Çalışanların çevrimiçi çalışmaya yönelik teknik eksikleri konusunda eğitim, kurs vb. destek sağlandı mı?

18. Uzaktan çalışmaya uygun teknik ekipman konusunda çalışanların ihtiyaçları karşılandı mı?

19. Uzaktan çalışmaya uygun yeni rutinler konusunda çalışanlarla iş birliği yapılıp hemfikir olundu mu?

20. Herhangi bir çalışan ya da ailesinin COVID-19 teşhisi alması durumunda prosedürler, sunulacak kaynaklar ve destek planı belli mi?

21. COVID-19’la ilgili tüm bilgi ve güncellemeler, tüm çalışanların erişebileceği şekilde uygulanıyor mu?

22. Engelli ya da diğer özel gereksinimi olan çalışanlarınız için özel planlamalar mevcut mu?

23. Çalışanlara kişisel koruyucu ekipman desteği verildi mi? (Koruyucu maske, dezenfektan vs.)

24. İşyerinin COVID- 19’a maruz kalması durumunda planı var mı ve bu plan tüm çalışanlarla paylaşıldı mı ?