Kimyasallarla Çalışma Talimatı

  • Oluşturulma Tarihi : 2023-11-21 21:33:25
  • Son Güncelleme: 2023-11-21 21:33:25
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 009699
  •    193
  •    21
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/9pHrWh

4.1 Her kimyasalın "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" okunacaktır.

4.2 Güvenlik Bilgi Formunda yazılan gerekli önlemler ve ortam şartları sağlanacaktır.

4.3 Kimyasalın çeşidine göre çalışma alanında düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.

4.4 Kimyasalın çeşidine göre kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

4.5 Kullanılan kimyasal en az düzelde kullanılacaktır.

4.6 Çalışanların kişisel temizlikleri yeterli olacaktır.

4.5 Tehlike düzeyi daha düşük kimyasalla çalışmak tercih edilecektir. Risk analizi metoduna göre risk azaltılacaktır.

4.6 Havalandırma sistemleri kullanılacaktır.

4.7 Çalışılan alan sınırlandırılacaktır.

4.8 Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı malzemeler için özel önlemler alınacaktır.

4.9 Kimyasal madde döküntüsü olması durumunda gerekli sızıntı giderme ekipmanı, absorban malzeme, kum, talaş veya emici malzeme hali hazırda bulundurulmalıdır.

4.10 Atıklar ve döküntü atıkları bertaraf yöntemlerine göre bertaraf edilmelidir.

4.11 Kimyasallarla çalışırken, herhangi bir şey yenilmez içilmez. Yiyeceklerle aynı ortamda muhafaza edilemez.

4.12 Her kimyasal malzemenin bulunduğu kabın üzerinde etiketi bulunmalıdır.

4.13 Çalışılan alanda kimyasalın risk ve tehlikesine uygun sağlıkve güvenlik levhaları bulundurulmalıdır.

4.14 Kimyasal malzemelerin kapakları açık bırakılmamalıdır.

4.15 Şişe, kap vb içinde bulunan kimyasalın devrilmesine karşın kenarlarda bulundurulmamalı. Devrilmeyecek yerde bulundurulmalıdır.

4.16 Termal olarak kullanım şartlarına uygun çalışılmalıdır.

4.17 Amacı dışında herhangi bir ürünle karıştırılmamalıdır.

4.18 Koklanmamalıdır.