Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Talimatı

  • Oluşturulma Tarihi : 2023-11-24 22:14:26
  • Son Güncelleme: 2023-11-24 22:14:26
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 079810
  •    120
  •    13
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/d30PfL

KKD kişiye özgü olmalıdır. Tek bir personel kullanacaktır.

Yırtık, delik, kırık, çatlak, hasarlı olan KKD kullanılmayacaktır.

İşe başlamadan önce ve sonra kontrol edilecektir.

Islak, asitli, bazik, nemli vb yerlerde muhafaza edilmeyacektir.

Muhafaza yerleri; kuru, temiz, kimyasal olmayan, hijyenik yerler olacaktır.

İşe özgü olmalı, işin çeşidine göre oluşan risk ve tehlikeli bertarafa edecek, önleyecek, şiddetini azaltacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

İş yerinde var olan koullara uygun olacaktır.

Ergonomik ve sağlık durumuna uygun olacaktır.

Sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Sıklıkla temizlenecektir.

Kaynak işlerinde kaynak maskesi, kimyasal maske, kaynak elbisesi kullanılacaktır.

Gürültü maruziyeti olan yerlerde, maruziyet giderici kulaklık kullanılacaktır.

KKD ekipmanlarının parçaları sökülmeyecektir.

Tekstil kısımları kontrol edilecek, sökük yırtık varsa kullanılmayacaktır.

Dönen aksamlı makinelerde bol elbise vbkullanılmayacaktır.

İşçilerin kullanacağı maske ve solunum cihazları, işçilerin yüz boyutlarına ve yapacaklara işlere uygun olacaktır.