Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-08-05 19:21:00
  • Son Güncelleme: 2022-08-05 19:21:00
  • Yazar/Hazırlayan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 255512
  •    55
  •    1
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/1GfXQL

Bankalar, bireylerin gündelik hayatında sıklıkla muhatap oldukları kuruluşların başında gelmekte olup, bankacılık faaliyetleri kapsamında bankalar tarafından çeşitli kanallar üzerinden yoğun bir biçimde kişisel veri elde edilmekte ve bunu müteakiben söz konusu kişisel veriler çeşitli amaçlarla işlenmektedir. Bu sebeple, hâlihazırda bankacılık mevzuatına uygun olarak faaliyetlerini yürüten bankaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde uyması gereken usul ve esaslar ile yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin iyi uygulama örnekleri vasıtasıyla ortaya konulması hususunda bir ihtiyaç bulunmaktadır.