Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-04-17 00:34:46
  • Son Güncelleme: 2019-04-17 00:34:46
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 300669
  •    1771
  •    3
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/F4f9AD

Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliktir.