Misgep Hibe Projemizin İşyeri Hekimlerine Yönelik Sertifikalı Eğitim Duyurusu

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-09-20 18:47:17
  • Son Güncelleme: 2022-09-20 18:48:36
  • Yazar/Hazırlayan: İsgKatip
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 021913
  •    107
  •    2
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/25csLr

20.09.2022

 

MİSGEP HİBE PROJEMİZİN İŞYERİ HEKİMLERİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM DUYURUSU

 

MİSGEP Hibe Projesi kapsamında işyeri hekimlerine yönelik yapılacak sertifikalı eğitim düzenlenecektir. Yapılacak eğitime ilişkin ayrıntılı bilgiler duyuru ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme’’ projesi iş yeri hekimlerine yönelik eğitimlerine başlamaktadır.