Mobil Kren Periyodik Kontrol Kriterleri ve Kontrol Formu (İSGÜM)

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-06-13 19:15:17
  • Son Güncelleme: 2019-07-27 11:13:26
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 309370
  •    932
  •    58
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Lj9m5D

 İSGÜM İş Ekipmanları Birimi tarafından iş ekipmanlarının periyodik kontrol formlarının standardizasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda mobil kren formları taslak olarak hazırlanmıştır. Formların hazırlanmasında akredite muayene kuruluşlarından, üreticilerden, kamu kurumlarından ve meslek kuruluşlarından görüşler alınmıştır.