Neden Güvenli bir Benzin Bidonu Kullanılmalıdır Toolbox

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-06-04 16:58:06
  • Son Güncelleme: 2024-06-04 16:58:06
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 365895
  •    7
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/7mXaY9

NEDEN GÜVENLİ BİR BENZİN BİDONU KULLANILMALIDIR ?

Benzin son derece kolay alev alabilen, parlayıcı bir sıvı yakıttır. Yangın ve patlama olasılığını azaltmak için her zaman dikkatle kullanılmalı ve kuralına uygun bir şekilde depolanmalıdır.

Şahısların yanlış kullanım ve depolama uygulamaları sonucu oluşan yaralanmalar birinci derece yanıklardan başlayıp ölüme kadar gidebilir. Benzinin yanıcı buharlarını kontrol altında bulundurmak, emin bir depolama ve taşıma sağlamak için güvenli bidonlar tasarlanmıştır. Underwriters Laboratories* (UL) gibi yetkili kuruluşlarca geliştirilen onaylı ve güvenli benzin bidonlarıyla beş gallona kadar (takriben 19 litre) benzin taşınabilmekte, dağıtımı yapılabilmekte ve depolanabilmektedir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar için onaylı metal bidonların kullanılmasındaki hatalar sık sık denetleyici görevliler tarafından tespit edilmektedir. Ancak, 2010 başlarında OSHA* (1926.152 (a) (1) standartını yeniden düzenleyerek, DOT (USA - Ulaştırma Bakanlığı) tarafından öngörülen plastikten emniyet bidonlarının kullanımını da onayladı. Buna göre, sözü edilen plastik bidonların yaylı bir mekanizma ile kapanan kapaklarının, kapaklı emziklerinin ve alev kesici filtre tertibatlarının olmasına gerek duyulmamaktadır.

Buna rağmen, birçok resmi güvenlik yönetmelikleri ve yargı organları, yerel yasalar değiştirilene kadar işyerlerinde sadece metalden güvenlik bidonlarının kullanılmasını öngörmektedirler. Şantiye yöneticileri plastic bidonların ağır kullanım ve işletme koşulları altında kullanıma dayanamayacaklarını düşünebilirler. Her halikarda standartlara uyulması zaruri olup, güvenli bidonların özelliklerinin ve faydalarının tanınması, sizin ve diğer çalışanlarınızın yangın ve infilaklara karşı en iyi bir şekilde korunması için önemlidir.

Onaylı güvenlik bidonlarında bulunması gereken bazi temel özellikler şunlardır

1. Onların yaylı kapakları vardır, ve bu kapaklar elden bırakıldıklarında emziği otomatik olarak kapatırlar. Yayın gerginliği sayesinde kapak sızıntısız bir şekilde kapanır.

2. Yayın gerginliği kap içerisinde aşırı yüksek bir buhar basıncı oluştuğunda, kapağı hafıfçe aralayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu otomatik basınç düşürme işlemi, dışarıdan gelen aşırı ısı etkisiyle yükselen basıncın, kabın patlamasına meydan vermemek için, kap içinde 5 psi* (pounds per squer inch) yani 0,344 bar / 0,340 atm değerini aşmasıyla gerçekleşir.

 3. Kabın ucundaki emzik, ayrıca dışarıdan gelebilecek bir alevin, kab içerisindeki benzine ulaşmasını önleyen alev kesici bir filtre tertibatı ile donanmıştır. Bu emniyet tertibatı benzinli deniz motorlarının karbüratöründeki sisteme benzer bir filtredir. Bidonun ateşe maruz kalması halinde, bu filtre benzin buharlarının sadece emzik cıvarında ve ucundan yanmasını, alevin bidon içine girememesini sağlar. Bu filtre asla zarar görmemeli veya yerinden sökülmemelidir. Bazan güvenli benzin bidonlarına, tavsiye edilmese de, yağlama işlemlerinde kullanılan kıvamlı sıvı yağların doldurulduğu da görülmektedir. Kıvamlı sıvı yağlar filtre tertibatından geçemediği için, filtreler sökülmekte, bu da benzin bidonlardaki önemli bir emniyet unsurunun uzaklaştırılması anlamına gelmektedir.

Son olarak, otomobillerin bagajında, güvenli bir bidonla dahi olsa, benzin taşınmamalıdır. Otomobilin bagajı güneş altında ısınırsa, bidonun içinde bulunan benzin genleşır, buhar basıncı ile yaylı kapak aralanır. Bunun sonucu benzin buharları bagaj mahallinde birikir ve bir infilak tehlikesi belirir.

Sizler de, ciddi yanıklara, can kaybına ve önemli bir maddi hasara neden olabilecek yangınlara karşı alınan önlemlerin bir parçası olunuz. Benzin gibi kolayca tutuşabilen sıvılarla uğraşıyorsanız, kullanılması şart koşulmuş olsun veya olmasın, kendinizi emniyet içinde hissetmek için de olsa onaylı güvenlik bidonlarını kullanınız. Beklentiniz olan emniyetinizin sağlanabilmesi amacıyla benzin bidonlarını, onların yaylı kapaklarını ve alev önleme filtrelerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz.

Emniyetinizi neden kadere veya sansa bırakacaksınız ki?