Örnek İnşaat Acil Durum Planı

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-05-28 01:40:29
  • Son Güncelleme: 2019-06-19 22:33:30
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Burak Tuna
  • Doküman No: 252800
  •    1389
  •    161
  •    8
  •    1
  •    https://isg.email/y1W5Py

ABC İnşaat Ltd. Şti. inşaatı işyeri için acil durum planı hazırlama çalışması yapılmıştır. Acil durum planı çalışmaları acil durum planı hazırlama ekibi tarafından işyerindeki çalışanların görüş, katkı ve önerileri alınarak gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda işyerinde mevcut durumlar göz önüne alınarak var olan ve olması muhtemel acil durum gerektirecek olaylar tespit edilerek, gerekli eylem planları yapılmıştır.

İşyeri için tespit edilen acil durumlar ile ilgili planlama, organizasyon ve tatbikatlar yapılmalı, acil durum ekip üyesi çalışanlara özel eğitimler alması sağlanmalıdır.

İşyerinde ortaya çıkabilecek yeni acil durumların, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenmelidir. Acil durum planlarının etkinliği işyerinde yapılacak tatbikatlar ile artırılmalıdır.

Bu acil durum planı bu işyerinin bütünü için hazırlanmıştır. Bu işyeri alanında görev alan alt işverenler kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere kendi acil durum planları oluşturmalıdır.

Bu acil durum planı içinde yer alan planlamalara ve yönergelere uyulduğu takdirde işyerinde oluşabilecek muhtemel acil durum olaylarından işyerinin ve çalışanların en az derecede etkilenmeleri sağlanabilir.


İnşaat işyerleri için hazırlanmış örnek acil durum planıdır. Acil durum planı hazırlarken size rehber olabilecek bir dokümandır.