Osgb ler ve İsg Profesyonellerinin Dikkatine İSG Katip Duyurusu 23.03.2020

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-03-23 12:40:29
  • Son Güncelleme: 2020-03-23 13:07:40
  • Yazar/Hazırlayan: AÇSHB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 314470
  •    955
  •    23
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/cyFA03

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle “İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” başlıklı duyurumuz 20/03/2020 tarihinde yayınlanmıştır. 


Anılan duyuruda, alınacak önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.


Ayrıca, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” nda da İSG profesyonellerine sorumluluklar verilmiştir.


Salgının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi adına acil durum planlarının güncellenmesi, güvenli çalışma ortamının sağlanması, özellikle temizlik ve hijyen konularında çalışanların eğitimi, çalışanların hastalık riski açısından değerlendirilmesi, çalışanların sağlık durumlarının takibi ve bu dönemde ortaya çıkabilecek diğer sorunların yanı sıra psikolojik sorunlara ilişkin çalışanlara destek olunması gibi konular titizlikle ele alınmalıdır.


Çalışanlara verilecek eğitimlerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimince değerlendirilip uzaktan eğitim şeklinde verilmesi mümkündür. Ayrıca bir sonraki duyuruya kadar OSGB’lerin de uzaktan çalışma ya da dönüşümlü çalışma modeline geçmiş olabileceği düşünülerek çalışma saatleri içerisinde açık olması şartı aranmayacaktır.


Bu itibarla, halk sağlığını etkileyen bu süreçte işyerlerine hizmet veren İSG profesyonellerinin rolü hayati önem taşımakta olup Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığının ve diğer resmi makamların yayınlayacağı duyuruların takibi ve bunlara uyulması önem arz etmektedir.


Bilgilerinize sunulur.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı - İSG-KATİP - 


 Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı


https://isg.email/n4NXK0