PK Duyurular

 • Oluşturulma Tarihi : 2024-05-18 13:43:05
 • Son Güncelleme: 2024-06-05 08:18:57
 • Yazar/Hazırlayan: İş Ekipmanları ÇSGB
 • Yükleyen: Ersoy İnce
 • Doküman No: 721530
 •    290
 •    0
 •    0
 •    0
 •    https://isg.email/xDM1RD

 1. 04/06/2024 >> PK Sözleşmelerinin Onaylanması için süre kısıtlamaları;
  * Akredite Muayene Kuruluşu İle Sgk İşyeri Arasındaki Periyodik Kontrol Hizmeti Alımı Sözleşmesi
  * Akredite Muayene Kuruluşu İle Kamu Kurumu Arasındaki Periyodik Kontrol Hizmeti Alımı Sözleşmesi

  Sözleşme tanımlandıktan sonra PK Yetkilisi için 2 (iki) gün; PK Yetkilisi onayı sonrası Hizmet Alan İşyeri için 5 (beş) gün onay süresi sınırı
   * Akredite Muayene Kuruluşu İle Pk Yetkilisi Arasındaki Personel Sözleşmesi
  Sözleşme tanımlandıktan sonra PK Yetkilisi için 5 (beş) gün onay süresi sınırı
  * İşyeri İle Periyodik Kontrol Yetkilisi Arasındaki Ekipman Periyodik Kontrol Sözleşmesi
  Sözleşme tanımlandıktan sonra PK Yetkilisi için 2 (iki) gün onay süresi sınırı
  bulunmaktadır. Belirtilen süreler sonunda sözleşmeler sistem tarafından iptal edilmekte ve yeniden sözleşme tanımlanması gerekmektedir.


15/05/2024 >> İlgili Yönetmeliğe göre "İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak imzalanır." maddesi kapsamında; İSG-Katip sistemi üzerinde sözleşmenin tüm taraflarınca Sözleşme Başlangıç Tarihinden en geç 1 gün önce onaylanması gerekmektedir. Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi aralığı en fazla 1 yıl olup, periyodik kontrol raporlarının sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi aralığında düzenlenmesi esastır.