Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı) Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-08-05 21:47:15
  • Son Güncelleme: 2021-08-05 21:47:15
  • Yazar/Hazırlayan: ÇSGB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 022274
  •    38
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/027ymA

Pnömokonyoz çalışma ortamda bulunan tozlardan kaynaklanan, tozların akciğerde birikmesi sonucu ortaya çıkan bir meslek hastalığıdır. Madencilerde silisyum, kömür tozu, demir tozu, asbest gibi tozlara maruziyet görülebilmektedir. Bu tozlara bağlı pnömokonyoz görülebilir. Ayrıca tozlara bağlı astım, kronik obstüktif akciğer hastalığı gibi diğer solunum sistemi hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Tozlu ortamın azaltılmasına yönelik mühendislik önlemlerinin yanında çalışanların belli aralılarla sağlık gözetiminin yapılması, hastalığa özgü klinik bulguların belirlenmesi, toza bağlı etkilenmeyi gösterecek radyolojik ve uygun tanısal testlerin yapılması akciğer hastalıklarını önlemede ve tespit etme öneme sahiptir.