Sağlık Kuruluşları için Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-09-14 23:51:45
  • Son Güncelleme: 2020-09-14 23:57:32
  • Yazar/Hazırlayan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 516082
  •    29
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/1dVqcF

Sıfır atık ekibi başarılı bir uygulama için aşağıdaki temel görevleri üstlenmelidir.

• Atık önleme ve azaltım için neler yapılacağı belirlenmeli,

• Atıkların ayrı toplanması ve taşınması için gerekli ekipman sağlamalı ve atıkların toplanarak ilgili nok-talara ulaştırılmasını sağlamalı,

• Kendisine bağlı destek personelini bilgilendirmeli gerekli eğitimleri vermeli,

• Yapılan çalışmaları ve sonuçlarını ilgili yerlere raporlamalı,

• Sıfır atık yönetiminin başarılı olabilmesi için farkındalık çalışmaları yapmalıdır. (afiş, bilgilendirme vb çalışmalar)