Sağlık Güvenlik Planı ve Sağlık Güvenlik Dosyası

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-10-07 21:58:49
  • Son Güncelleme: 2019-10-07 22:08:11
  • Yazar/Hazırlayan: Mert UZUN
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 206987
  •    6068
  •    397
  •    4
  •    7
  •    https://isg.email/zwrVj4

Sağlık Güvenlik Planı nedir?

• Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan… 


Kim tarafından hazırlanır?

•Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-4/ğ

• Sağlık ve Güvenlik Planı, «….»sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan… 


Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Kimdir?

Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişileri, 


Sağlık ve Güvenlik Dosyası (SGD) Nedir?

• Birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren dosya… 

• Hem mal sahipleri hem de son kullanıcılar için kullanılacak sağlık ve güvenlik bilgilerinin yasal bir kaydı olan dosyadır. 


Kim tarafından uygulanır?

• Bu dosya, müşteri veya son kullanıcı için bir bilgi kaydıdır.

• Dosya; bakım, onarım, yenileme veya yıkım sırasında yönetilmesi gereken sağlık ve güvenlik risklerinin ayrıntılarını verir.

• Müteahhitler inşaat aşamasında mevcut olan bu konularla ilgili bilgileri dosyaya dahil edilmek üzere planlama sorumlusuna iletmelidir.

• Müşteri dosyayı yapının gelecekteki tasarımı, yapımı, bakımı veya yıkımı üzerinde çalışacak olanlara sunmalıdır.

• Dosya müşterinin kullanımını kolaylaştıracak şekilde derlenir ve müşteriye sunulur.

• Dosya ayrıca elektronik olarak üretilebilir ve saklanabilir; bir kağıt kopya yasalarca gerekli değildir.

 • CDM Yönetmelikleri uyarınca, Sağlık ve Güvenlik Dosyasının üretilmesindeki sorumluluk Asıl Tasarımcıya verilir.

• Asıl Tasarımcının görev süresi projenin bitiminden önce bitiyorsa, Asıl Yüklenici Sağlık ve Güvenlik Dosyasını almalı ve sorumluluk almalıdır.

• Dosya, nihayetinde, ihtiyaç duyan herkes için hazır olmasını sağlamak için müşteriye iletilir.

• Eğer bir bina satılırsa, müşteri dosyanın yeni sahibine sunulmasını sağlamalıdır.

• Binanın alanları kiralandığında konut sahipleri dosyaya erişebilmelidir. Eğer bir konut sahibinin gelecekteki bir inşaat projesinde müşterisi olursa, o zaman bu yeni proje için dosyanın Asıl Tasarımcının kullanımına sunulması gerekir. 


Nasıl bir içeriğe sahip olmalıdır?

• CDM, dosyanın «projenin özelliklerine uygun» olması gerektiğini belirtir.

• Bakım, temizlik, tadilat, yenileme veya yıkım işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için yeterli derinlik ve sağlık ve güvenlik bilgisine sahip olmalıdır.

• Tipik olarak, dosya yürütülen iş, tasarım ve yapım aşamalarında elenmeyen tehlikeler ve bunların nasıl ele alındığı hakkında bilgiler içerecektir.

• Ayrıca binanın yapısı ve şekli ile ilgili kısıtlamalar - herhangi bir sınırlama - örneğin zeminler ve çatılar için güvenli çalışma yükleri veya örneğin hizmet hizmetlerinin yeri - de dahil edilecektir.

• Bu dosya ayrıca, bu maddeleri korurken veya çıkarırken ya da yapının etkilenen alanlarında çalışırken yararlı olacak her türlü tehlikeli malzemeyi (örneğin boyalar ve kaplamalar) da faydalı bir şekilde not edebilir.

• Hizmet alanlarına güvenli erişim yolları da dahil olmak üzere binanın çizimleri de dahil olmak üzere bilgiler de dahil edilmelidir.   

 • Gerçekleştirilen işin kısa bir açıklaması.

• Tasarım ve inşaat süreçlerinde ortadan kaldırılmayan tehlikeler. Bilgiler kalan tehlikelerin (artık risklerin) nasıl olduğunu içermelidir ele alınmış ve güvenle yönetilecektir.

• Temel yapısal prensipler (örneğin, destekleme, önemli depolanmış enerji kaynakları - ön hazırlık dahil ve gergi sonrası elemanları) ve döşeme ve çatıların güvenli çalışma yükleri.

• Kullanılan tehlikeli maddeler; yapıştırıcılar ve özel kaplamalar.

• Kurulu tesis ve ekipmanın sökülmesi veya sökülmesi ile ilgili bilgiler (örneğin, bu tür ekipmanların kaldırılması için özel düzenlemeler).

• Temizlik veya bakım için sağlanan ekipmanla ilgili sağlık ve güvenlik bilgileri

• Yeraltı kabloları, gaz dahil önemli hizmetlerin niteliği, yeri ve işaretleri

• Bina, tesis ve teçhizatın bilgisi ve yapım çizimleri; Örneğin, hizmet boşluklarına ve servis boşluklarından güvenli erişim, yerel egzoz havalandırma sistemlerinin detayları, yangın kapıları, bölmeleri vb.