TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı 2022

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-09-15 08:12:45
  • Son Güncelleme: 2022-09-15 08:15:20
  • Yazar/Hazırlayan: AFAD
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 318769
  •    114
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/3HgrsK

TAMP' nın hedefleri;

• Hayat kurtarmak,

• Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,

• Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,

• Afet bölgesinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak,

• Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,

• Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,

• Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,

• İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak,

• Halkı bilgilendirmek ve süreçle ilgili iletişimi canlı tutmak,

• Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.