Teknik İşler Çalışma İzin Talimatı

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-09-11 07:47:59
  • Son Güncelleme: 2020-09-11 07:49:18
  • Yazar/Hazırlayan: ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 421311
  •    71
  •    6
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Xz7Kcs

1. Binaya ilk defa iş veya hizmet sunumu için gelen kurum çalışanı olmayanlar bina sorumlusundan almış olduğu yazılı İş Güvenliği Çalışma İzin Formu olmadan işbaşı yapamazlar.

2. Çalışanlar yanlarında geçerli bir kimlik kartı olmaksızın bina içerisinde çalıştırılamazlar.

3. Hizmet alımı yapılan firma, burada çalıştıracağı personelin isim listesini ve bu isim listesindeki çalışanların son aya ait sigorta prim bildirgelerini işbaşı öncesi bina sorumlusuna teslim edilmelidir.

4. Hizmet alımı yapılan firma, iş nedeniyle yüksekte çalışma yaptıracak olduğu personelin yüksekte çalışma eğitimi aldıklarını belgelemesi gerekmektedir.

5. Hizmet alımı yapılan firma, işe başlamadan önce çalıştıracağı işçilerin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışa bileceklerini gösterir sağlık raporlarını aldıklarını belgelemelidir.

6. Kurum çalışanları ve hizmet alımı yapılan firma çalışanları yapacakları işe yönelik İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri aldıklarını belgelendirmelidir.

7. Çalışanlar yapacakları işe yönelik İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu ve donanım malzemesini yanında bulundurmalı ve iş süresince kullanmalıdır.

8. Çalışanlar kendi iş ve işlemleri dışında herhangi bir alana izinsiz girmemelidir.

9. Çalışanlar çalışma süresince gerekli önlemleri almadan açık alevli malzeme, yanıcı veya parlayıcı malzeme kullanmamalıdır.

10. Yanıcı veya parlayıcı malzeme kullanımı işin doğası gereği zorunlu ise bina sorumlusuna bunu işe başlamadan önce bildirmeli ve iş başı öncesi almış olduğu İş Güvenliği Çalışma izin Formuna işletilmelidir.

11. Kapalı veya kısıtlı alan çalışmalarında çalışmalar en az iki kişi ile yapılmalı ve bir kişi mutlaka dışarıda kontrol ve müdahale için hazır olmalıdır.