Turizm Tesisleri Horeka (Otel, Restoran, Kafeterya) Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-09-13 07:45:55
  • Son Güncelleme: 2020-09-14 07:52:02
  • Yazar/Hazırlayan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 323421
  •    125
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/f03r7D

Türkiyede sıfır atık yönetimi mahalli idareler, bina-yerleşkeler şeklinde 2 ana başlık altında toplanmıştır. Her bir uygulayıcıya ait görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. İl sıfır atık yönetim planları Valilik koordinasyonunda, Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenecek komisyonca hazır-lanır ve uygulanır. Uygulayıcılar plana uyum için gerekli çalışmaları bu kılavuzdaki öneriler doğrultusunda yapmalı, gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak atık önleme, azaltım ve ayrı toplamayı hayata geçirmeli ve elde edilen verileri sıfır atık bilgi sistemine girmelidir.


Yeni ekipman almak yerine mevcudu kullanmak sıfır atık yaklaşımının temel prensiplerinden biridir. Biriktirme ekipmanının eski/kullanılmış olması, malzemesinin türü ve ekipmanın renginden ziyade sıfır atık sistemine uygun renkte etiketlemenin yapılması önemlidir. Mevcut durumda atık biriktirme ekipmanı olarak kullanılabilecek ekipmanlarınız var ise bunlar üzerine uygun etiketleme ve/veya renklendirme yapılarak biriktirme ekipmanı olarak kullanabilirsiniz (kullanılmış herhangi bir plastik/metal varil veya kap).