Uluslararası Arama Ve Kurtarma Dayanışma Grubu (INSARAG)

Uluslararası Arama Ve Kurtarma Dayanışma Grubu (INSARAG)

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Türkiye’nin afet ve acil durumlardaki eylem planı ve mevzuatı olarak karşımıza çıkarken, uluslararası düzeyde eylem planı ve mevzuatı olarak INSARAG kavramı karşımıza çıkmaktadır.

        5902 sayılı Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte Türkiye sınırları dışında meydana gelecek afet ve acil durumlarında arama ve kurtarma ekiplerimiz, Türkiye’nin dünyaya uzanan merhamet eli olmaya başlamışlardır. Bu sebepten dolayı Türk arama ve kurtarma ekipleri INSARAG’ a üye olma  yolunda büyük bir özveri ve çaba harcamaktadırlar. INSARAG oluşumunun çıkış sebebi, 1985 Meksika depremi ve 1988 Ermenistan depreminde görev alan yabancı ülke ekiplerinin ortak bir çalışma dili kullanamadıklarından, arama ve kurtarma çalışmalarında uyumsuzlukların görülmüş olmasıdır. INSARAG,1991 yılında BM çatısı altında faaliyet gösteren afet yöneticileri, devlet memurları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Uluslararası Arama ve Kurtarma (USAR) uygulayıcılarından oluşan, hükümetler arası bir insani ağ olup, yetkisi dâhilinde Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisinin (ISDR) uygulanması vardır.

      INSARAG, 2002 yılında GA57/150 sayılı Uluslararası arama ve kurtarma yardımının etkinlik ve eş güdümünün güçlendirilmesi konulu bir BM Genel Kurulu Kararı kabul edilmiştir. Bu karar, INSARAG’ın kaydettiği ilerlemenin büyük bir kısmına dayanak oluşturmuştur.

Türkiye’de INSARAG Çalışmaları

     İstanbul Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, 2012 yılında INSARAG Harici Sınıflandırmasına katılmış ve bu süreci başarı ile tamamlayarak ağır ekip olarak sınıflandırılmıştır.

     Sivil toplum örgütü olan AKUT da INSARAG denetlemelerine tabi tutulmuş, hafif ekip sınıflandırılmasını kazanma başarısını elde etmiştir.

     AFAD Müdahale Dairesi Başkanlığı, İstanbul Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü dışındaki diğer afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin (Erzurum, Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir, Samsun, Van, Sakarya, Afyon) INSARAG geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Insarag sınıflandırılmasına dahil olmuşlardır.