Yangın Risk Değerlendirmesi ve Saha Uygulamaları

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-12-08 20:40:46
  • Son Güncelleme: 2019-12-09 08:55:07
  • Yazar/Hazırlayan: Memet GÜLTEK Ali Serdar GÜLTEK
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 673027
  •    370
  •    47
  •    1
  •    0
  •    https://isg.email/5wZ69M

* İş güvenliği stratejik hedefi olan ‘’sıfır iş kazası-sıfır yangın-sıfır patlama ‘’ mertebesine ulaşmak için gerekli yasal altyapı mevzuatımızda mevcuttur.

* Bu hedefe ulaşma başarısı, binalarda yaşayanların, işyerlerinde çalışanların, yöneticilerin ve mülk sahiplerinin şahsi tutum ve davranışlarına bağlıdır.

* Mevzuata göre sistem kurulması,

* Kurulan sistemin zamana ve gelişen teknolojiye göre yenilenmesi,

* Sistemlerin periyodik kontrol ve bakımlarının akredite firma ve mesleki yeterliliği olan personel tarafından yapılması,

* Binada yaşayan insanların, tesislerde çalışan personelin yangın konusunda yeterli eğitime sahip olması,

* Denetimlerin düzenli yapılması,

* Sigorta şirketlerinin gerekli özeni göstermesi,

* Bina, işyeri yapım ve kullanım aşamasında ruhsat ve izin veren resmi kurum ve kuruluşların aranan belgeler içinde “sağlık ve güvenlik planı” ile “patlamadan korunma dökümanı” olmayan bina ve işyerlerine yapım- kullanım – işletme izni verilmemesi hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır.