İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu HK.

  • Soru Tarihi : 2020-05-05 19:44:58
  • Cevap Tarihi: 2020-05-06 16:46:56
  • Cevaplayan Uzman: Sevcan Arslan
  • Soruyu Soran: . .
  •    191
  •    0
  •    0

Soru: Merhaba 6331 Madde 22 (2)’ye göre a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Soru: Asıl işveren işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için alt işverenin kurduğu kuruldaki faaliyet ve kararlardan nasıl haberdar oluyor? (Birbirlerinin ayrı ayrı kurdukları kurullara (b ve c de yapıldığı gibi) koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili temsilci atamaları yapmıyorlar.) Teşekkür Ederim.