Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkili Kişi

  • Soru Tarihi : 2020-01-24 15:32:48
  • Cevap Tarihi: 2020-01-25 19:20:15
  • Cevaplayan Uzman: Ersin BOZKURT
  •    185
  •    0
  •    0

Soru: Merhabalar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin EK III 2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Bu maddeden yola çıkarak elektrik ve elektronik mühendisi veya elektronik bölümü (2 yıllık) mezunu kişiler periyodik kontrol yapamaz diyebilir miyiz? Teşekkür ederim.