1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-09-17 09:56:19
  • Son Güncelleme: 2022-09-17 10:01:19
  • Yazar/Hazırlayan: KVKK
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 802292
  •    81
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/Sw6S6f

Radyo ve televizyon aracılığıyla duygu ve düşünceler, yazı, resim veya ses gibi araçlarla çoğaltılarak geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Dijitalleşen çağın etkisiyle görsel ve işitsel medyada ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kişisel verilerin özensiz şekilde işlenmesi ve paylaşılması durumları ile karşılaşılmaktadır. Bu anlamda görsel ve işitsel medyada, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğine dair Kişisel Verileri Koruma Kuruluna çok sayıda şikayet intikal etmesi, öte yandan radyo, televizyon ve internet ortamında yayın yapan platformların Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun denetimine tâbi olması dikkate alındığında, kişisel verilerin medyada korunmasının önemine ışık tutmak ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sosyal taraflarda farkındalık oluşturmak adına her iki kurumun iş birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla 4 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da “1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu” düzenlenecektir.

Gün boyu devam edecek programda üç ayrı panelde bilimsel sunumlar ortaya konulacaktır:

9:00 – 9:30 : Kayıt

10:00- 10:30 : Açılış Konuşmaları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf TEKİN

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

1. OTURUM: Görsel-İşitsel Medya Politikasında Kişisel Veriler ve Mahremiyet (10:30-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

· Doç. Dr. Ali Murat KIRIK (Marmara Üniversitesi): Sosyal Medyada Mahremiyetin Önemi ve Kişisel Veri Güvenliği

· Doç. Dr. Engin ÇELEBİ (Çukurova Üniversitesi): İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki

· Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN (Türk-Alman Üniversitesi): Yeni Bir Görsel-İşitsel Medya Türü Olarak Sarmal Medyada (Metaverse’de) XR Teknolojisiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi

· Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi): Türkiye ve AB’deki Görsel ve İşitsel Medya Politikaları

12:00-13:30: Öğle arası

2. OTURUM: Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması (13:30-15:00)

Oturum Başkanı: Hasan AYDIN (KVKK Üyesi)

· Doç. Dr. Emel BADUR (Çankaya Üniversitesi): Görsel-İşitsel Medyada Çocuğun Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

· Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY (Bilkent Üniversitesi): Görsel-İşitsel Medyada Çerezler

· Dr. Öğretim Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi): Görsel-İşitsel Medyada Tüketicilerin Profillemesinin Hukuken Değerlendirilmesi

· Ersin CAN (KVKK-Daire Başkanı): Görsel ve İşitsel Medyada Kişisel Veri Güvenliği

15:00-15:30: Ara

3. OTURUM: Görsel-İşitsel Yayıncılığın Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Denetlenmesi (15:30-17:00)

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim USLU (RTÜK Başkan Yardımcısı)

· Prof. Dr. Murat BALCI (FSMV Üniversitesi): Görsel ve İşitsel Medyada Kişisel Verilerin İşlenmesinin TCK Açısından Değerlendirilmesi

· Prof. Dr. Ziynet Seldağ GÜNEŞ PESCHKE & Lutz Peschke (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Gözetleme Kameralarının Farklı Hukuki Açılardan Değerlendirilmesi

· Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU (Karadeniz Teknik Üniversitesi): Görsel ve İşitsel Medyanın Kişisel Veriler Bakımından Hukuki Yönü

· Nadire Çoruhlu KAMALIOĞLU (KVKK Uzmanı): Görsel Medya Örneği Olarak «Gündüz Kuşağı Programlarında» Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İlgili Kişilerin Hak Arama Yöntemleri