Acil Durumlar

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-01-06 23:03:51
  • Son Güncelleme: 2020-01-06 23:07:33
  • Yazar/Hazırlayan: Yusuf Bolat
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 134519
  •    473
  •    49
  •    0
  •    2
  •    https://isg.email/PM4dmw

İşveren

* Muhtemel acil durumların belirlenmesi

* Önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması 

* Ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması 

* Acil durum planı ve tatbikatlar

* Çalışanların görevlendirilmesi

* İletişim ve koordinasyon

* Acil durum bilgilendirmelerinin yapılması konularında sorumludur. 


Çalışan

* Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyulması 

* Acil durumda sorumlulara haber verilmesi

* Ekiplerin talimatlarına uyması 


Acil Durum Planı Nedir?

* Acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan 


Acil Durum Planı Neden Hazırlanır? 

* İnsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için, gereken tedbirleri belirlemek ve uygulamak 

*  Kaza sonrası kaza etkilerini en aza indirmek

* İnsanlara, çevreye ve mala gelecek zararı sınırlandırmak için olayları ve gelişmeleri kontrol etmek 

* Kamuya, acil servis hizmetlerine veya bölgedeki ilgili zamanında iletmek   

Acil Durum Planı Aşamaları

1. Acil durumların belirlenmesi

2. Olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması

3. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması

4. Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi

5. Dokümantasyon

6. Tatbikat

7. Acil durum planının yenilenmesi 


Güvenli Yer Acil durumda olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yer.