Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik ve Eki

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-10-13 10:12:33
  • Son Güncelleme: 2021-10-13 10:37:11
  • Yazar/Hazırlayan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 369511
  •    133
  •    4
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/0GSw0Q

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.