Çalışan Hakları ve Güvenliği uygulama rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-07-01 17:14:17
  • Son Güncelleme: 2019-07-01 18:39:14
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Abbas Musa Gökburun
  • Doküman No: 419533
  •    773
  •    11
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/TxKK5S

1. GİRİŞ..........................................................................................................1

1.1 Genel Bilgiler.............................................................................................3

2. İŞLEYİŞ TALİMATLARI.......................................................................5

3. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.....................18

3.1. Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Kurulması................18

3.2. Uyum Programı......................................................................................20

3.3. Çalışan Motivasyonu.............................................................................22

3.4. Çalışan Motivasyonu Verileri................................................................24

3.5. Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi............................26

3.6. Hastane Sağlıkta Kalite Standartları......................................................27

4. MEVZUAT...............................................................................................29

4.1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu….………………...........29

4.2. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik............30

4.3. İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi................................................................34

4.4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik...........................36