Yargı Reformu Strateji Belgesi

  • Oluşturulma Tarihi : 2019-06-25 10:31:54
  • Son Güncelleme: 2019-06-25 10:31:54
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Sevcan Arslan
  • Doküman No: 665274
  •    408
  •    6
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/7fmV35

Amaç-1 Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi

Amaç-2 Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığının Geliştirilmesi

Amaç-3 İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması

Amaç-4 Performans ve Verimliliğin Artırılması

Amaç-5 Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması

Amaç-6 Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması

Amaç-7 Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

Amaç-8 Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması

Amaç-9 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm  Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması