Depremde Acil Tıp Uygulamaları Depreme Özgü Sorunlar Ve Olası Çözümler 2

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-07-10 17:01:20
  • Son Güncelleme: 2024-07-11 18:24:23
  • Yazar/Hazırlayan: İstanbul Tabip Odası
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 433134
  •    26
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/g1gMYJ

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Betül Yalçıner...
Dr. Ertuğrul Oruç
PANEL: DEPREMDE TRİYAJ VE ACİL MÜDAHALE,
Triyaj II: 4N 1K (Nerede, Nasıl, Neden, Ne Zaman ve Kim)
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Deprem Sonrası Cerrahi Ekip Nasıl Oluşturulmalı Çalışma Şartları Nasıl Olmalı?. Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar
İstemsiz Hipotermi Tanısı, Önemi ve Tedavisi..
Doç. Dr. Ahmet Kemalettin Koltka
Depremde Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Prof.Dr. Şamil Aktaş
PANEL: İHMAL EDİLEN KONULAR (II)
Afetlerde Üreme Sağlığını Korumak İçin Nasıl Hazırlanmalıyız,
Afetin Erken Döneminde Yapılması Gerekenler...
Prof. Dr. Türkan Glinay
Psikiyatrik Olguların Takip ve Tedavisi Nasıl Olmalı?.
Uzm. Dr. Rümeysa Taşdelen
Afetlerde Yaşlı Dostu Yaklaşım ve Yaşlı Bireylerin Değerlendirilmesinde
Dikkat Edilmesi Gerekenleri.......
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Demirdağ
PANEL: DEPREMDE OBSTETRİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Depremde Gebe Takibi ve Normal Doğum Koşulları...
Doç. Dr. Oya Soylu Karapınar
Deprem ve Afet Koşullarında Yenidoğan Takibi ve Tedavisi..
Prof. Dr. Nejat Narlı
Doğum Analjezisi ve Sezaryen Gereken Olgularda Anestezi Yönetimi
Prof. Dr. Mukadder Orhan Sungur

PANEL: GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEPREM
Türk Toraks Derneği Gözlemler ve Deneyim Paylaşımı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu
Depremin Akciğer Sağlığına Akut Dönemdeki Etkileri Doç. Dr. Haluk Çalışır
Depremin Akciğer Sağlığına Uzun Dönemdeki Etkileri Prof. Dr. Hasan Bayram
Depremde Göğüs Acilleri, Gözlem ve Deneyim Paylaşımı Uzm. Dr. Selime Kahraman