EKAT Belgesi Sınavı Ders Dokümanları

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-07-09 17:26:56
  • Son Güncelleme: 2024-07-09 17:30:06
  • Yazar/Hazırlayan: TEİAŞ
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 250565
  •    42
  •    3
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/xZr2YS

YÜKSEK GERİLİM ŞALT TEÇHİZATLARI-

Elektrik Enerjisinin Üretimi ve Yüksek Gerilimle İletilmesi
Elektrik Enerjisinin Yüksek Gerilimle (154 - 380 kV) İletilmesinin Avantajları -
ENERJİ İLETİM HATLARININ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
Enerji İletim Hatlarının Kapasitif Özellikleri-
Şönt Reaktör
Enerji İletim Hatlarının Endüktif Özellikleri
Şönt kapasitor
Transpozisyon İşlemi-
ENERJİ İLETİM HATLARININ DONANIMLARI-
Direk-
İzolator
Koruma Teli
Damper
Camper
Ara Tutucu (Spacer)-
İkaz Küresi-
AYIRICILAR-
Ayırıcıların Kullanılma Nedenleri
Ayırıcıların Yapısal Bölümleri
Ayırıcıların İşletme Mekanizmaları
Yapılarına Göre Ayırıcı Çeşitleri
KESİCİLER
Kesicilerin Yapısal Bölümleri--
Kesicilerin Özellikleri-
Ark Söndürme Prensiplerine Göre Kesici Çeşitleri-
Manyetik Üflemeli Kesiciler -
Basınçlı Havalı Kesiciler
SF6 Gazlı Kesiciler-
Vakumlu Kesiciler
Yağlı Kesiciler-
GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ
Güç Transformatörlerinin Yapısal Bölümleri-
Demir Nüve--
Primer Sargi
Sekonder Sargı
Ana Tank
Transformatörlerin Yardımcı Üniteleri
Yağ Rezerve Tanki (Genleşme Tanki)
Yağ Seviye Göstergesi-
Teneffüs Tertibatı
Emniyet Borusu (Deve Boynu) --
Basınç Emniyet Cihazı (Basınç Ventili)
Bucholz Rölesi--
Yağ ve Sargı Sıcaklık Göstergeleri
Buşingler
Vantilatörler, Radyatörler ve Devir Daim Pompaları
Ark Boynuzu -
ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ-
Akım Transformatörü
Gerilim Transformatörü
KUMANDA VE MANEVRALAR
ENTERKONNEKTE SİSTEM
ENTERKONNEKSİYON-
İŞLETMEDE SIK KULLANILAN TANIMLAR-
Güç Transformatörü
GIS-
Bara
Bank
Fider
Enerji İletim Hattı (EİH)
Boşta Gerilim Altında Olan Teçhizat
Ring Devre
Manevra
Açma Manevrası
Kapama Manevrasi
Sistem Oturması
TRANSFORMATÖR MERKEZİ
1. Şalt Tesisleri (Şalt Sahası ve Şalt Salonu)-
2. Kumanda Bölümü-
Manevra Şeması--
Kumanda Butonları ve Anahtarları
SLK (Sinyal Lamba Kutusu)
Sesli Sinyal
Ölçü Aletleri
Ampermetre ve Voltmetre Komütatörü-
Senkronoskop Panosu
Senkronoskop Anahtar-
Saat-
KESİCİ VE AYIRICILARDA NUMARALAMA SİSTEMİ --
Numaralama Sistemi İçin Örnek
TEİAŞ BÜNYESİNDEKİ BİRİMLER, GÖREVLİLERİ, GÖREVLERİ Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (MYTİM)-
Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (BYTİM)
Yük Tevzi Operatörü
Ülkemizdeki Yük Tevzi Merkezleri--
Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Mühendisi-
Bölge Müdürlüğü Elektronik Mühendisi -
Bölge Müdürlüğü Koruma Sistemleri Mühendisi-
Bölge Müdürlüğü Ölçüm Sistemleri Mühendisi-
Bölge Müdürlüğü Test Mühendisi-
Transformatör Merkezi İşletme Teknisyeni
Çalışma Sorumlusu-
Koordinasyon Sorumlusu
KORUMA SİSTEMLERİ VE RÖLELER
KORUMA SİSTEMLERİNE GİRİŞ
İZOLASYON VE İZOLASYON ÖZELLİĞİNİN KAYBOLMASI
Sıcaklık
Eskime-
Aşırı Gerilimler-
Diş Etkiler
Aşırı Akımın Oluşumu ve Etkileri-
Dış Arızalar--
İç Arızalar
O.G. FİDER KORUMALARI-
FİDER AŞIRI AKIM KORUMA
FİDER TOPRAK KORUMA
GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ KORUMALARI
Transformatör Korumalarının Kullanılma Amacı
Tank Koruma
Termik Koruma
Diferansiyel Koruma
Transformatör Bucholz Koruma
RÖLELERDE ZAMAN KARAKTERİSTİKLERİ
Ani Zamanlı Karakteristik-
Sabit Zamanlı Karakteristik-
Ters Zamanlı Karakteristik-
Genel Açma Rölesi--
NOTR DİRENCİ
Nötr Direnci Akım Koruma Rölesi
Nötr Direnci Gerilim Koruma Rölesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMAÇLARI
Çalışanı Korumak
Malzeme ve Teçhizatı Korumak--
Üretimin Devamlılığını ve Güvenliğini sağlamak
İŞ GÜVENLİĞİNDE TARAFLAR
Devlet
Devletin Yükümlülükleri -
İşveren
İşverenin Yükümlülükleri-
Çalışan
Çalışanın Yükümlükleri---
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TANIMLAR VE KURULUŞLAR-
Çalışan-
Çalışan Temsilcisi
Genç Çalışan
İş Güvenliği Uzmanı
İş Kazası
İşveren
İşyeri
İşyeri Hekimi-
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi--
Meslek Hastalığı
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Risk-
Risk Değerlendirmesi-
Tehlike
Tehlike Sınıfı
Ramak Kala Olay-
İŞ KAZASI-
İş Kazasının Oluşumu Süreci
İnsanın Doğa Şartları Karşısındaki Zayıflığı
Kişisel Özürler
Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durum-
Kaza Olayı
Yaralanma--
İŞ KAZASININ NEDENLERİ (4M)
MAN (INSAN)-
MACHINE (MAKİNA)-
MEDIA (ORTAM ÇEVRE)-
MANAGEMENT (YÖNETİM)-
İş Kazasını Önleme Yöntemleri--
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
Kişisel koruyucu Donanımların (K.K.D) Seçimi ve Kullanımı- Seçimi;
Kullanımı;
İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
İLKYARDIM
İlkyardım Nedir?-
Acil Tedavi Nedir?.
İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir? -
İlkyardımcı Kimdir?-
İlkyardımcının Özellikleri-
İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?-
İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
Koruma (K) ---
Bildirme (B)
112 Arandığında Dikkat Edilecek Hususlar--
Ne Zaman Yardım Çağırılmalıdır?
Kurtarma (K).
1. Durum Değerlendirme
2.
İnceleme-
3.
Müdahalede Bulunma---
4. Tahliye
İlkyardımcının Müdahale İle İlgili Olarak Yapması Gerekenler
İlkyardımın A B' si Nedir?
Elektrik Yanıklarında İlkyardım
Koma--
Nedenleri-
Koma Belirtileri
Kurtarma (Koma) Pozisyonu Kimlere Verilir?--
Kurtarma (Koma) Pozisyonu Nasıl Verilir?
TEMEL ELEKTRİK----
ELEKTRİKTE ÜÇ TEMEL BÜYÜKLÜK
Gerilim
Gerilim Birimi Volt'un Ast ve Üst Katları--
Akım Şiddeti
Akım Şiddeti Birimi Amper'in Ast ve Üst Katları-
Direnç
Direnç Birimi Ohm (Q2)'un Ast ve Üst Katları-
Basit Bir Elektrik Devresi -
Üreteç---
Sigorta-
Anahtar
Alıcı
İletken
DEVRE TÜRLERİ-
Açık Devre-
Özellikleri-
Kapalı Devre
Özellikleri-
Kısa Devre-
Özellikleri-
OHM KANUNU
Dirençlerin Seri Bağlantıları--
Kirşof'un Gerilimler Kanunu: -
Seri Devrenin Özellikleri -
Dirençlerin Paralel Bağlantıları-
Kirsof'un Akımlar Kanunu:
Paralel Devrenin Özellikleri-
ELEKTRİK AKIMININ SINIFLANDIRILMASI
Doğru Akım:
Alternatif Akım:-
Periyot
Frekans
Alternans-
Ani Değer--
Maksimum Değer (Tepe Noktası)
Ortalama Değer
Etkin Değer
Doğrultulmuş Dalgalı Akım-
ALTERNATİF AKIMDA ALICILAR-
Omik Alıcılar
Endüktif Alıcılar
Kapasitif Alıcılar-
ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ
Bir Fazlı Sistemde Güç--
Aktif Güç
Reaktif Güç
Görünür Güç
Üç Fazlı Sistemde Güç-
Güç Katsayısı ve Düzeltilmesi -
Kompanzasyon-
Kompanzasyonun Faydalan
AA-DA--
DOĞRU AKIM
Tam Doğru Akım-
Doğrultulmuş Dalgalı Akım-
DOĞRU AKIMIN ÖNEMİ
DOĞRU AKIMIN KULLANILDIĞI DEVRELER
Koruma Devreleri
Kumanda Devreleri -
Sesli ve Işıklı Sinyal Sistemi
Kilitleme Devreleri -
DA Acil Aydınlatmaları
Muhabere Sistemleri-
AKÜLER
Kurşun Asitli Akülerin Yapısı
Akü Kabi
(+) ve (-) Plakalar-
Seperatörler-
Elektrolit-
Kutup Başları (Bağlantı Uçları) -
Hücre Kapakları--
AKÜ BAKIMLARI
REDRESÖRLER
Redresörün Yapısı
Transformatör
Diyot
Kondansatör--
Ölçü Aletleri
Sinyal Lambalan
Ana Şalter
DA KESİLMESİ VE ARIZA DURUMLARI-
TOPRAKLAMA--
Topraklama
İşletme Topraklaması----
Koruma Topraklaması
Mahalli Topraklama---
Topraklama Tesisinde Kullanılan Topraklama Elemanları
TOPRAKLAMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
Koruma İletkeni (PE) --
Dokunma (Temas) Gerilimi
Adım Gerilimi--
Temel Topraklayıcı -
TOPRAKLAMA ZEMİNLERİ
TOPRAKLAMA TESİSLERİNDE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ
ELEKTRİK ÖLÇME
ÖLÇMENİN ÖNEMİ -
ÖLÇÜ ALETLERİ-
ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE BUNLARIN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN ÖLÇÜ ALETLERİ --
Akım Şiddeti
Ampermetrenin Özellikleri-
Gerilim
Voltmetrenin Özellikleri
Aktif Güç----
Wattmetrenin Özellikleri
Enerji Analizörü
Enerji Analizörünün Özellikleri (Entes MPR63-42)
Enerji Analizörü Üzerindeki Tuşların Fonksiyonları
Enerji Analizöründen Okunan Elektriksel Büyüklükler İçin Örnekler -