Elektromanyetik Alan Üreten Kaynaklar ile Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Rehberi

  • Oluşturulma Tarihi : 2021-05-03 03:37:31
  • Son Güncelleme: 2021-05-03 03:37:31
  • Yazar/Hazırlayan: AÇSHB
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 786448
  •    38
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/C8B46b

İşverenlerin, tüm çalışanları için elektromanyetik alanlar ile ilgili ilave koruyucu ve önleyici tedbirleri uygulaması gereklidir. Özellikle vücuda yerleşik aktif tıbbi cihaza (aktif implanta) sahip çalışanlar, vücuda yerleşik pasif tıbbi cihaza (pasif implanta) sahip çalışanlar, vücuda bağlı tıbbi cihaza sahip kişiler ve gebe çalışanlar elektromanyetik alanlarda risk altındadır. Bu çalışanların, işyerinde oluşturulacak talimatları takip etmelerini sağlamak, korunma hiyerarşisinde önemli bir basamaktır.


Bu rehber içerisinde, elektromanyetik alanlara maruziyet sınır değerleri ile eylem değerleri verilmiş olup risklerin değerlendirilmesi sırasında, işverenlerin ilgili değerleri göz önünde bulundurması gerekir. Eylem değerleri veya maruziyet sınır değerleri ile uyumu karşılaştırmak gerektiğinde, işverenlerin üreticilerden veya veri tabanlarından elde edilen bilgileri kullanmaları önerilmektedir. Ayrıca tüm çalışanların yanı sıra elektromanyetik alanlara maruziyet bakımından özellikle risk altında bulunan çalışanlar için de işyeri veya ekipman bazında özel değerlendirmeler gerektiren durumlar belirtilmiş olup söz konusu değerlendirmeler, işverenlerin, işyerlerinde elektromanyetik alan kaynaklı oluşacak riskleri yok etmelerine yardımcı olacaktır. Diğer taraftan işyerinde alınabilecek ek koruyucu veya önleyici tedbirler konusunda da işverenlere öneriler bulunmaktadır.