Ergonomi Risk Değerlendirmesi

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-09-01 19:05:18
  • Son Güncelleme: 2022-09-01 19:06:48
  • Yazar/Hazırlayan: Dr. Hasan Hüseyin Tokgöz
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 406792
  •    195
  •    19
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/f0SRwz

Yasal dayanaklar

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331 Sayili İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 30. maddesi

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

4857 Sayılı İş Kanunu Avrupa Birliğinin 29/5/1990 Tarihli Ve 90/269/EEC Sayılı Konsey Direktifi

Meslek Hastalıkları, İşle ilgili hastalıklar ve hukuki davalar

 ISO Standartları