Patlama Risk Analizleri ve Etkilerini Azaltma Çalışmalarında Yapılan Tipik Hatalar

  • Oluşturulma Tarihi : 2020-02-15 23:31:38
  • Son Güncelleme: 2020-02-15 23:33:58
  • Yazar/Hazırlayan: Doç. Dr. Ali Sarı
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 613775
  •    339
  •    21
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/nd9gTQ

Sunumun İçeriği

* Giriş -Motivasyon

* Frekans Analizi için Tarihsel Veri Tabanlarının kullanılması

* Bina Patlama Yükü ve Yapı Hasarı

* Tasarım Patlama Yükü –Aşılma Basınç Aşılma Eğrisi (Exceedance Curve)

* Kişisel Risk -Yaralanabirlik (Vulnerability Analysis)

* Domino Etkisi ve Proses Harici Tehlikelerle Risk Analizi

* Patlama Etkisini Azaltma Çalışması (Mitigation Study)

* API 753 Zone Tanımı ve ATEX Zone